Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κρι Κρι: Διέθεσε 52.720 μετοχές σε 58 στελέχη

Οι ίδιες μετοχές είχαν αποκτηθεί με μέση τιμή κτήσης €7,7545 ανά μετοχή.

Κρι Κρι: Διέθεσε 52.720 μετοχές σε 58 στελέχη

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000 [εφεξής η «Εταιρεία»], ανακοινώνει ότι, κατ' εφαρμογή του από 5/7/2022 «Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Stock Awards)» σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας (το «Πρόγραμμα»), το οποίο θεσπίστηκε σύμφωνα με την απόφαση της από 5/7/2022 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την κατ' εξουσιοδότηση αυτής απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε στο διάστημα μεταξύ 13/5/2024-6/6/2024 η διάθεση 52.720 ίδιων κοινών ονομαστικών μετοχών σε 58 δικαιούχους, στα πλαίσια της εκτέλεσης του 2ου κύκλου του Προγράμματος.

Οι ως άνω ίδιες μετοχές είχαν αποκτηθεί στο διάστημα μεταξύ 21/6/2023-8/3/2024, με μέση τιμή κτήσης €7,7545 ανά μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5/7/2022.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 42.355 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,128% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v