Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελλάκτωρ: Στο 48,1551% ανέβασε το ποσοστό της η Reggeborgh

Η Reggeborgh απέκτησε 10,4 εκατ. μετοχές της εισηγμένης μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής.

Ελλάκτωρ: Στο 48,1551% ανέβασε το ποσοστό της η Reggeborgh

Ολοκληρώθηκε η μερική άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης της Reggeborgh στις μετοχές της Ελλάκτωρ, με την εταιρία να ανεβάζει το ποσοστό της στην κατασκευαστική στο 48,1551%.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Ελλάκτωρ, με βάση ενημέρωση που έλαβε την 10.07.2024 από τη μέτοχό της:

Η μέτοχος REGGEBORGH INVEST B.V. στις 05.07.2024 άσκησε, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC), δικαίωμα προαίρεσης (Call Option) ποσοστού 2,9868% επί των δικαιωμάτων ψήφου (ήτοι 10.400.000 κοινών ονομαστικών μετοχών) της ΕΛΛΑΚΤΩΡ AE.

Το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων προαίρεσης ανερχόταν σε 7,4671% επί των δικαιωμάτων ψήφου (ήτοι 26.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών) της ΕΛΛΑΚΤΩΡ AE, με περίοδο άσκησης/μετατροπής του Call Option 36 μήνες με εκκίνηση την 06.05.2022 και λήξη την 06.05.2025.

Ως αποτέλεσμα της ως άνω άσκησης επήλθε μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας και η συμμετοχή της μετόχου REGGEBORGH INVEST B.V. διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

1. Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (που ενσωματώνονται σε μετοχές):

(i) Άμεση συμμετοχή: το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια ανήλθε σε 48,1551% ήτοι 167.672.350 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, από 45,1682%, ήτοι 157.272.350 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές.

(ii) Έμμεση συμμετοχή: 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές).

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσo (i) και έμμεσo (ii)): 48,1551%, ήτοι 167.672.350 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

2. Χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1.β του ν. 3556/2007, ήτοι δικαίωμα προαίρεσης (Call Option) εναπομείναντος ποσοστού 4,4802% (από 7,4671%, κατήλθε του ορίου 5%) επί των δικαιωμάτων ψήφου (ήτοι 15.600.000 κοινών ονομαστικών μετοχών) της ΕΛΛΑΚΤΩΡ AE, με περίοδο άσκησης/μετατροπής του Call Option 36 μήνες με εκκίνηση την 06.05.2022 και λήξη την 06.05.2025.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά και την πιθανή άσκηση του εναπομείναντος Call Option:

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση 1 και 2): 52,6353%, χωρίς μεταβολή, ήτοι 183.272.350 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v