Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Μείωση πωλήσεων και κερδών

Κάμψη των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 16%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3,75 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Βογιατζόγλου το πρώτο τρίμηνο, με τα κέρδη προ φόρων του ομίλου να υποχωρούν κατά 38%, ενώ το ίδιο διάστημα ολοκληρώθηκε και η διάθεση των αντληθέντων από τη δημόσια εγγραφή κεφαλαίων.

Βογιατζόγλου: Μείωση πωλήσεων και κερδών
Κάμψη παρουσίασαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Βογιατζόγλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2003.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρίας, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 3,751 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 16% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2002 που είχε διαμορφωθεί σε 4,486 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας, ανά κλάδο δραστηριοτήτων οι πωλήσεις του κλάδου Υλικών Επιπλοποιίας και Ιδιοκατασκευών αυξήθηκαν κατά 9%, ενώ μείωση κατά 44% στο σύνολό τους παρουσίασαν οι κλάδοι των Retail Solutions και των Έργων, γεγονός που οφείλεται στην καθυστέρηση της έναρξης και εκτέλεσης των παραγγελιών για λόγους που δεν αφορούν στην εταιρία αλλά στους πελάτες.

Ωστόσο, αύξηση των πωλήσεών της κατά 15% εμφανίζει η θυγατρική εταιρεία Voyatzoglou Systems Romania SRL.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του ομίλου παρουσιάζουν μείωση της τάξεως του 61,4%, διαμορφούμενα στις 193 χιλιάδες ευρώ έναντι 500 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο 2002, ενώ μειωμένα εμφανίζονται και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων κατά 38%, καθώς ανήλθαν στις 136 χιλιάδες ευρώ έναντι 291 χιλιάδων ευρώ το 2002.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εμφανιζόμενη μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του κύκλου εργασιών και την αναλογική μείωση του μικτού κέρδους.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, λόγω της ορθολογικής διαχείρισης βελτιώθηκαν κατά το α΄ τρίμηνο 2003 συγκριτικά με το αντίστοιχο 2002 οι δείκτες δανειακής επιβάρυνσης και συγκεκριμένα: ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,33 το α’ τριμ. 2003 από 0,43 το αντίστοιχο του 2002, ο δείκτης συνολικών τραπεζικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,12 το α΄ τριμ. 2003 από 0,15 το αντίστοιχο του 2002 και η γενική ρευστότητα της εταιρίας διαμορφώθηκε σε 2,3 το α΄ τριμ. του 2003 από 2,2 το 2002.

Η βελτίωση των δεικτών, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της Βογιατζόγλου, που καταδεικνύει τις δυνατότητες της εταιρίας να ελέγχει και να παρακολουθεί τις ταμειακές ροές της οφείλεται στην πιστωτική πολιτική που εφάρμοσε η εταιρία, υποστηριζόμενη και μηχανογραφικά από το νέο λογισμικό ERP της εταιρίας.

Επίσης, σημειώνεται πως η διοίκηση της εταιρίας αξιολογεί τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου της χρήσεως ως συμπτωματικά, που δεν αντιπροσωπεύουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, θεωρεί δε με βάση το επιχειρηματικό της σχέδιο και την εν γένει οργάνωσή της ότι στην παρούσα χρήση μέχρι τη λήξη της θα επιτύχει τους στόχους της σε πωλήσεις και κέρδη, εκτός βέβαια εάν ανατραπούν ή μεταβληθούν απρόοπτα οι συνθήκες της αγοράς.

Τέλος, σημειώνεται πως με τη λήξη του τριμήνου τον Μάρτιο 2003 ολοκληρώθηκε από την εταιρία και η διάθεση των αντληθέντων με την δημόσια εγγραφή κεφαλαίων, συνολικού ποσού 2,935 εκατ. ευρώ, το αδιάθετο υπόλοιπο των οποίων διατέθηκε ήδη για την κατασκευή του νέου σύγχρονου Κέντρου Διανομής στην περιοχή Οινοφύτων Σχηματαρίου Βοιωτίας, συνολικής επιφάνειας 30.000 m2 και αποθηκευτικού όγκου 250.000 m3.

Ήδη το κέντρο διανομής κατασκευάζεται εντός του χρονοδιαγράμματος ώστε να ενταχθεί στην εκμετάλλευση της εταιρίας όσον το δυνατόν συντομότερα. Η έναρξη λειτουργίας του κτιρίου θα συνδυασθεί με την έναρξη λειτουργίας του Νέου Business Unit με πωλήσεις Business-to-Business.

Πάντως στους στόχους της εν λόγω επένδυσης είναι και η δημιουργία One-Stop-Shop ώστε ο retailer να καλύπτει κάθε ανάγκη επίδειξης, αποθήκευσης, προβολής και μεταφοράς των εμπορευμάτων του, όπως επίσης και εν γένει του εξοπλισμού καταστήματος ή αποθήκης.

Η αξία της επένδυσης έχει προϋπολογισθεί περίπου σε 10,2 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί από ιδία κεφάλαια και από τραπεζικό δανεισμό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v