Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Αύξηση 2,10% στα κέρδη ομίλου στο 2007

Αύξηση 2,10% στον όμιλο και 4,96% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της εταιρίας Flexopack στη χρήση του 2007, σε σχέση με τη χρήση του 2006. Περαιτέρω ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας.

Flexopack: Αύξηση 2,10% στα κέρδη ομίλου στο 2007
Αύξηση τζίρου και παράλληλα μικρή αύξηση κερδοφορίας, τόσο σε ενοποιημένη βάση όσο και εταιρικό επίπεδο παρουσίασε στην χρήση του 2007 η Flexopack A.E.B.E. Περαιτέρω ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 44,260 εκατ. ευρώ, έναντι 39,155 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου έτους 2006, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,04%.
 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 7,547 εκατ. ευρώ, έναντι 6,670 εκατ. ευρώ το 2006, αυξημένα κατά 13,15%. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 4,055 εκατ. ευρώ, έναντι 4,038 εκατ. ευρώ που ήταν το 2006, αυξημένα κατά 0,42%, και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε 3,064 εκατ. ευρώ, έναντι 3,001 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 2,10%.

Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών το 2007 ανήλθε σε 40,270 εκατ. ευρώ, έναντι 35,464 εκατ. ευρώ το 2006, παρουσιάζοντας αύξηση 13,55%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 7,051 εκατ. ευρώ, έναντι 6,420 εκατ. ευρώ που ήταν το 2006, αυξημένα κατά 9,83%. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 4,419 εκατ. ευρώ, έναντι 4,356 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 1,45%.

Τέλος τα κέρδη μετά φόρων (EAT) εμφάνισαν αύξηση 4,96%, ανερχόμενα σε 3,302 εκατ. ευρώ, έναντι 3,146 εκατ. ευρώ που ήταν το 2006.

Σημειώνεται τέλος, ότι οι εξαγωγές της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 23,461 εκατ. ευρώ το 2007 από 20,334 εκατ. ευρώ το 2006, σημειώνοντας αύξηση 15,38% και ανερχόμενες στο 58,26% του συνολικού κύκλου εργασιών της .

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v