Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΙΔΜΑ: Αύξηση 83% στα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας της ΣΙΔΜΑ για το εξάμηνο του 2008 διαμορφώθηκαν σε 7,8 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 83%.

ΣΙΔΜΑ: Αύξηση 83% στα καθαρά κέρδη εξαμήνου
Αύξηση κατά 23% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας, ο οποίος ανήλθε στα 159 εκατομμύρια ευρώ.

Σημειωτέων ότι από τις πωλήσεις α' εξαμήνου της θυγατρικής Sid-Pac Ρουμανίας έχουν συμπεριληφθεί μόνο αυτές του τελευταίου μήνα, καθόσον η εξαγορά του 100% της εταιρείας πραγματοποιήθηκε μόλις τον περασμένο Μάιο. Κατ' επέκταση η ολική ενοποίηση των αποτελεσμάτων της αφορά μόνο τον τελευταίο μήνα του α' εξαμήνου.

Αν η ενοποίηση γινόταν από την αρχή του χρόνου στο σύνολο των πωλήσεων θα προστίθεντο 11 επιπλέον εκατομμύρια ευρώ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2008 χαρακτηρίστηκε από αυξημένες πωλήσεις και σημαντικά βελτιωμένα περιθώρια μικτού κέρδους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007.

Ειδικότερα, τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 19,5 εκατομμύρια ευρώ, από 12,3 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2007, σημειώνοντας αύξηση κατά 58%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 9,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 7,8 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 83% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τέλος τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 65% από 8,8 εκατομμύρια ευρώ σε 14,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας αυξήθηκε στα 133 εκατομμύρια ευρώ ήτοι 21% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα μικτά αποτελέσματα αυξήθηκαν στα 15 εκατομμύρια ευρώ ή 68%, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 8,2 εκατομμύρια ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 91%, ενώ τα αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων διαμορφώθηκαν σε 6,8 εκατομμύρια ευρώ, από 3,7 εκατομμύρια ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 87%.

Τέλος, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 11,3 εκατομμύρια ευρώ από 6,2 εκατομμύρια ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 82%.

Οι θυγατρικές στην Ρουμανία και Βουλγαρία το πρώτο εξάμηνο του 2008 συνεισφέρουν με κέρδη προ φόρων 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι οι θυγατρικές του εξωτερικού συνεισφέρουν σε επίπεδο EBITDA το 17% στα αποτελέσματα Ομίλου ενώ αν ληφθεί υπόψη και η θυγατρική ΠΑΝΕΛΚΟ, η συνεισφορά στο EBITDA φτάνει το 29%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v