Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δάιος: Τι προσδοκά από την επέκταση σε ξενοδοχεία

Τον Ιούνιο του 2009 προβλέπεται να λειτουργήσει η δεύτερη ξενοδοχειακή μονάδα της Δάιος Πλαστικά στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης. Το 2010 η μονάδα της Κρήτης θα υπερκαλύψει τα έσοδα από τη βιομηχανική δραστηριότητα.

  • της Αθηνάς Καλαϊτζόγλου
Δάιος: Τι προσδοκά από την επέκταση σε ξενοδοχεία
Τον Ιούνιο του 2009 προβλέπεται να λειτουργήσει η δεύτερη ξενοδοχειακή μονάδα της Δάιος Πλαστικά στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης.

Η μονάδα αυτή αναμένεται να ενισχύσει τις ενοποιημένες πωλήσεις της εισηγμένης, αν και η κερδοφορία της στα επόμενα δύο χρόνια προβλέπεται να κινείται με «χαμηλό βαρομετρικό», γεγονός που από τη διοίκηση της εταιρίας αποδίδεται στο κόστος αποσβέσεων των επενδύσεων τις οποίες υλοποίησε και στα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα λόγω του δανεισμού της.

Σύμφωνα με το πενταετές business plan της Δάιος, οι ενοποιημένες πωλήσεις της το 2008 αναμένεται να διαμορφωθούν σε 15,8 - 16 εκατ. ευρώ, έναντι 14,79 εκατ. ευρώ το 2007. Από το ποσό αυτό, τα 13 εκατ. ευρώ περίπου θα προέλθουν από τη βιομηχανική δραστηριότητά της και τα υπόλοιπα σχεδόν 3 εκατ. ευρώ από τα έσοδα της ξενοδοχειακής μονάδας την οποία λειτουργεί η εισηγμένη εταιρία στη Θεσσαλονίκη.

Για το επόμενο έτος προβλέπονται ενοποιημένες πωλήσεις της τάξεως των 26,7 - 28,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 10 - 11 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα προέλθουν από τη δεύτερη ξενοδοχειακή μονάδα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης.

Το 2010 ο τζίρος της εισηγμένης αναμένεται να κυμανθεί στα 33,3 - 36,3 εκατ. ευρώ, το 2011 στα 39,7 - 42,5 εκατ. ευρώ και το 2012 στα 45,6 - 50 εκατ. ευρώ.

Με βάση τις εκτιμήσεις αυτές, προκύπτει ότι το ξενοδοχειακό συγκρότημα της Κρήτης από το 2010 και μετά θα υπερκαλύψει τις πωλήσεις που προέρχονται από τη βιομηχανική δραστηριότητα της εισηγμένης.

Ανοδική πορεία αναμένεται από τη διοίκηση της Δάιος να παρουσιάσουν και τα κέρδη EBITDA. To 2008 προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 3 - 3,2 εκατ. ευρώ, το 2009 στα 7,6 - 8,5 εκατ. ευρώ, το 2010 στα 11 - 12,5 εκατ. ευρώ, το 2011 στα 13,4 - 14,8 εκατ. ευρώ και το 2012 στα 15,5 - 17,5 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, τα κέρδη προ φόρων θα είναι χαμηλά και φέτος, όπως και κατά τα επόμενα δύο χρόνια. Η διοίκηση της Δάιος πιστεύει ότι η ανάκαμψη της κερδοφορίας της θα έρθει σταδιακά από το 2010 και μετά και θα γίνει πιο αισθητή από το 2012 και έπειτα.

Το ξενοδοχείο που ανεγείρεται στην Κρήτη το διαχειρίζεται η 100% θυγατρική Hellas Holiday Hotels S.A., η οποία έχει συνομολογήσει με τις τράπεζες Alpha Bank, Εμπορική και Κύπρου την έκδοση δύο ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους 42 εκατομμυρίων ευρώ, για την αποπεράτωση της επένδυσης, ο συνολικός προϋπολογισμός της οποίας, μαζί με την αγορά του οικοπέδου, υπολογίζεται σε 100 εκατομμύρια ευρώ.

Για τον σκοπό αυτόν στις 7 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Δάιος, προκειμένου να εγκριθούν οι όροι έκδοσης των δύο ομολογιακών δανείων από τη Hellas Holiday Hotels, αντί του ενός που είχε αποφασίσει η τακτική γενική συνέλευση του Ιουνίου.

Η εκταμίευση των ομολογιακών θα ξεκινήσει από τον επόμενο μήνα, όπως έγινε γνωστό από την εταιρία.

Να σημειωθεί ότι στις αρχές του έτους η Δάιος είχε συνάψει ομολογιακό δάνειο 31 εκατ. ευρώ για την αναχρηματοδότηση τόσο του υφιστάμενου δανεισμού της όσο και του project της Κρήτης (20 εκατ. ευρώ).

Η διοίκηση της εταιρίας συνεχίζει να διερευνά νέες περιοχές, όπου θα μπορέσει να επεκτείνει την ξενοδοχειακή δραστηριότητά της, καθώς, όπως φαίνεται, αποδεικνύεται πιο επικερδής σε σχέση με εκείνη στην οποία παραδοσιακά δραστηριοποιείται.

Επί του παρόντος, όμως, όπως αναφέρθηκε από τη διοίκησή της, άμεση προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση της ξενοδοχειακής μονάδας στην Κρήτη.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τη βιομηχανική δραστηριότητα της Δάιος, έχει ήδη ξεκινήσει η διάθεση του νέου προϊόντος που παράγει η εισηγμένη, του stretch hood (συσκευασία παλετών), το οποίο θεωρείται μονοπωλιακό προϊόν για τη χώρα μας, δεδομένου ότι μέχρι τώρα η ζήτηση καλυπτόταν από εισαγωγές.

Στόχος της διοίκησης της Δάιος για το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης είναι η αύξηση της πελατειακής βάσης για το συγκεκριμένο προϊόν.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v