ΕΛΤΟΝ: Αύξηση 39,8% στα κέρδη 9μήνου

Σημαντική αύξηση κερδοφορίας παρουσίασε η ΕΛΤΟΝ το εννεάμηνο 2008. Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε 2.642.246 ευρώ και παρουσιάζουν αύξηση 39,8% από τα αντίστοιχα περσινά.

ΕΛΤΟΝ: Αύξηση 39,8% στα κέρδη 9μήνου
Σημαντική αύξηση κερδοφορίας παρουσίασε η ΕΛΤΟΝ Διεθνούς Εμπορίου και ο Όμιλος ΕΛΤΟΝ το εννεάμηνο 2008.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΤΟΝ, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής το εννεάμηνο 2008 ανήλθαν σε 2.734.777 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 67,39% από το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2007 (1.633.713 ευρώ).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων για το εννεάμηνο 2008 ανήλθαν σε 3.932.623 ευρώ σημειώνοντας αύξηση 59,49% σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά (2.465.680 ευρώ).

Τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε 1.615.326 ευρώ σημειώνοντας αύξηση 37,36% από τα αντίστοιχα περσινά (1.175.931 ευρώ).

Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώνονται σε 0,0604 ευρώ σημειώνοντας 29,61% αύξηση από πέρυσι.

Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε 2.642.246 ευρώ και παρουσιάζουν αύξηση 39,80% από τα αντίστοιχα περσινά (1.889.992 ευρώ).

Σημαντική ενίσχυση σημείωσαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής τα οποία αυξήθηκαν κατά 35,13% και ανήλθαν σε 3.823.166 ευρώ, και τα ενοποιημένα τα οποία αυξήθηκαν κατά 36,45% και ανήλθαν σε 5.199.430 ευρώ.

Η ανάπτυξη των πωλήσεων της μητρικής εταιρίας και του Ομίλου ΕΛΤΟΝ συνεχίζεται το εννεάμηνο του 2008.

Στα 56.551.295 ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις παρουσιάζοντας αύξηση 15,63% από την αντίστοιχη περίοδο του 2007, ενώ οι πωλήσεις της μητρικής ανήλθαν στα 43.242.852 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 11,96% από πέρυσι.

Η δραστηριότητα του ομίλου εκτός Ελλάδας αντιπροσωπεύει το 30% των συνολικών του εσόδων. Οι τρεις θυγατρικές εταιρίες κατέχουν ηγετικές θέσεις στις αγορές που δραστηριοποιούνται. Είναι όλες κερδοφόρες, αναπτυσσόμενες και αποτελεσματικές στο σύγχρονο περιβάλλον εντεινόμενου ανταγωνισμού.

Η οικονομική κρίση βρίσκει την ΕΛΤΟΝ αποτελεσματικά θωρακισμένη όσον αφορά τις κεφαλαιακές της ανάγκες, με τον συνολικό τραπεζικό δανεισμό του ομίλου να ανέρχεται σε 17.061.651 ευρώ την 30/9/2008 από 23.218.388 ευρώ την 31/12/2007, μειωμένο δηλαδή κατά 26,5%. Επισημαίνεται ότι από το παραπάνω ποσό, τα 15.892.101 ευρώ αφορούν μακροπρόθεσμο δανεισμό και ως εκ τούτου οι όροι του είναι δεδομένοι και δεν επηρεάζονται από τη τρέχουσα συγκυρία στο πιστωτικό σύστημα.

Επιπλέον, η διαφοροποίηση των βιομηχανικών κλάδων στους οποίους απευθύνονται τα προϊόντα του ομίλου διασφαλίζουν αξιόλογη αντοχή σε έντονες οικονομικές διακυμάνσεις που αφορούν συγκεκριμένους κλάδους. Κλάδοι όπως η βιομηχανία τροφίμων, η επεξεργασία νερού και λυμάτων, η φαρμακοβιομηχανία, οι οποίοι διαθέτουν αμυντικά χαρακτηριστικά σε περιόδους καταναλωτικής επιβράδυνσης, αποτελούν σημαντικούς τομείς δραστηριοποίησης του ομίλου.

Η περαιτέρω ενίσχυση και διεύρυνση των δραστηριοτήτων της αποτελεί διαρκή στόχο της ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ και προς αυτή τη κατεύθυνση προέβη εντός του τρίτου τριμήνου σε σύναψη εμπορικής συνεργασίας με την εταιρεία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, που δραστηριοποιείται στον τομέα της εισαγωγής και εμπορίας πρώτων και βοηθητικών υλών βιομηχανίας ελαστικού.

Η συνεργασία αφορά την απόκτηση αποθεμάτων, πελατολογίου και τεχνογνωσίας της παραπάνω επιχείρησης και σηματοδοτεί την επέκταση των δραστηριοτήτων της ΕΛΤΟΝ στον τομέα του ελαστικού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v