Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τρία Άλφα: Σε 54.645,51 ευρώ ο φόρος περαίωσης

Η εταιρία Εριουργία Τρία Άλφα γνωστοποιεί ότι περαιώθηκαν οι χρήσεις 2003, 2004, 2005 και 2006 για τις πάσης φύσεως φορολογικές της υποχρεώσεις. Ο συνολικός φόρος περαίωσης ανήλθε σε 54.645,51 ευρώ.

Τρία Άλφα: Σε 54.645,51 ευρώ ο φόρος περαίωσης
Η εταιρία Εριουργία Τρία Άλφα γνωστοποιεί ότι περαιώθηκαν οι χρήσεις 2003, 2004, 2005 και 2006 με την πράξη αποδοχής αριθμ. 11656/1 βάσει του νόμου 3697/2008 για τις πάσης φύσεως φορολογικές της υποχρεώσεις. Ο συνολικός φόρος περαίωσης ανήλθε στο ποσό των 54.645,51 ευρώ και κατεβλήθη εφάπαξ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v