Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΥΤΙΛ: Στα 1.200 ΜW το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο

Ξεπερνά τα 1.200 ΜW πλέον το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της Μυτιληναίος μετά και την ολοκλήρωση της συμφωνίας με Motor Oil για την Κόρινθος Power, σε μια επένδυση συνολικού ύψους 285 εκατ. ευρώ. Στη Μέτκα το έργο.

ΜΥΤΙΛ: Στα 1.200 ΜW το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο

Ξεπερνά τα 1.200 ΜW πλέον το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της Μυτιληναίος σε θερμικούς σταθμούς, μετά και την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη Motor Oil για την Κόρινθος Power, σε μια επένδυση συνολικού ύψους 285 εκατ. ευρώ. Στη ΜΕΤΚΑ το έργο.

Ειδικότερα, η εταιρία ανακοίνωσε σήμερα την ολοκλήρωση της υπογραφής συμφωνίας με τη Μotor Oil για την από κοινού κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδας συνδυασμένου κύκλου ισχύος 400 MW περίπου με καύσιμο φυσικό αέριο εντός των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας. 

Η επένδυση, συνολικού ύψους 285 εκατ. ευρώ, πραγματοποιείται μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρία, την οποία κάλυψε η Μυτιληναίος αποκτώντας το 65% της εταιρίας ενώ η κατασκευή της νέας μονάδας θα πραγματοποιηθεί από τη ΜΕΤΚΑ. Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, η ολοκλήρωση της επένδυσης, σε καιρούς αποεπένδυσης από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας, αποδεικνύει την ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και την οικονομική ευρωστία του ομίλου.  

Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι με τη νέα μεγάλη επένδυση το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο του ομίλου σε θερμικούς σταθμούς ξεπερνά τα 1.200 MW.

Με βάση σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία ολοκληρώθηκε με την απόκτηση, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, από τη Μυτιληναίος ποσοστού 65% στην Κόρινθος Power, η οποία κατέχει τις σχετικές με τη μονάδα άδειες, ενώ η Μotor Oil παραμένει μέτοχος της εταιρίας με ποσοστό 35%.

Το ποσό της σχετικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 59,4 εκατ. ευρώ και καλύφθηκε εξολοκλήρου από τη Μυτιληναίος.

Την κατασκευή της νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου αναλαμβάνει η ΜΕΤΚΑ A.E., θυγατρική της Μυτιληναίος Α.Ε. Το χρονοδιάγραμμα του έργου προβλέπει την ολοκλήρωση της κατασκευής της μονάδας σε 28 μήνες, δηλαδή εντός του 2011. Η συνολική επένδυση ανέρχεται στο ποσό των 285 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνεται, ο όμιλος Μυτιληναίου αποτελείται από εταιρίες που δραστηριοποιούνται και κατέχουν ηγετική θέση στους τομείς μεταλλουργίας και μεταλλείων, ενέργειας, τεχνικών έργων EPC και αμυντικής βιομηχανίας. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών περίπου 1 δισ. ευρώ και απασχολεί πάνω από 3.000 εργαζομεένους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

--- Η ανακοίνωση της Motor Oil

Σε συνέχεια της υπογραφείσας συμφωνίας συνεργασίας με τη Μυτιληναίος Α.Ε.- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι η ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ (100% θυγατρική της  Μυτιληναίος Α.Ε.) απέκτησε, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ποσοστό 65% στην Κόρινθος Power A.E. καταβάλλοντας ποσό 59,4 εκατ. ευρώ.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ παραμένει μέτοχος της Κόρινθος Power με ποσοστό 35%.

Επιπρόσθετα, ανακοινώνεται ότι η Κόρινθος Power, η οποία διαθέτει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 400 MW περίπου, ανέθεσε στην εταιρία ΜΕΤΚΑ Α.Ε. του ομίλου Μυτιληναίου  τη σύμβαση του έργου κατασκευής μονάδας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο που θα βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας (Engineering, Procurement and Construction Contract) με συνολικό κόστος 285 εκατ. ευρώ. Η μονάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2011.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v