Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εισηγμένες: Ο χάρτης των απολύσεων

Mε μείωση του προσωπικού τους για περιορισμό και έλεγχο του κόστους απαντούν οι εισηγμένες στο Χ.Α. σε ό,τι αφορά τη χρηματοοικονομική κρίση. Στη βιομηχανία το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αναλυτικά στοιχεία.

  • της Αλεξάνδρας Γκίτση
Εισηγμένες: Ο χάρτης των απολύσεων
μείωση του προσωπικού τους για περιορισμό και έλεγχο του κόστους απαντούν οι εισηγμένες επιχειρήσεις στο Χ.Α. σε ό,τι αφορά τη χρηματοοικονομική κρίση, αφού οι επιπτώσεις της έχουν σημαντική επίδραση στην πραγματική οικονομία, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την απώλεια θέσεων εργασίας σε παραγωγικούς κλάδους.

Είναι ενδεικτικό ότι σε αρκετές εισηγμένες επιχειρήσεις ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα έναν χρόνο πριν.

Η μείωση αυτή ακολούθησε την τάση που καταγράφηκε στο σύνολο της χώρας - το ποσοστό ανεργίας το πρώτο τρίμηνο του έτους αυξήθηκε στο 9,3% από 8,3%, αν και σε αρκετούς ομίλους, όπου σημειώθηκε περιορισμός του απασχολούμενου προσωπικού, αυτή προήλθε κυρίως από τις εκτός Ελλάδος δραστηριότητές τους.

Εκτός από τη βιομηχανία, η οποία φαίνεται να βάλλεται περισσότερο από την κρίση και να αναγκάζεται σε μείωση του προσωπικού της, προβλήματα, αν και σε μικρότερο βαθμό, αντιμετωπίζουν και κάποιες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, παρότι η μεγάλη εικόνα δείχνει για λίγο τουλάχιστον ότι το λιανεμπόριο και οι υπηρεσίες αντέχουν και όχι μόνο διατηρούν αλλά και αυξάνουν τον αριθμό του προσωπικού τους. Ειδικότερα, από τις οικονομικές καταστάσεις τριμήνου των εισηγμένων επιχειρήσεων φαίνεται ότι:

* Στη ΔΕΗ ο αριθμός του προσωπικού του ομίλου μειώθηκε στα 23.454 άτομα από 24.332 που ήταν στις 31 Μαρτίου του 2008, ενώ και στα Ελληνικά Καλώδια ελαττώθηκε ο αριθμός του προσωπικού του ομίλου από 1.015 άτομα πέρυσι σε 924 φέτος.

* Μειωμένος είναι και ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για τον όμιλο Κατσέλη, ο οποίος ανήλθε φέτος στα 822 άτομα από 966 στις 31/3/2008.

* Σε μείωση του προσωπικού της προχώρησε και η Π.Γ. Νίκας όπου από 602 άτομα πέρυσι ο αριθμός αυτός φέτος για τον όμιλο ανήλθε στα 583.

* Μικρότερος εμφανίζεται και ο αριθμός των απασχολουμένων στον ΟΤΕ όπου σε επίπεδο ομίλου ανήλθε σε 33.646 (από 34.715 στις 31/3/2008), ενώ αντιθέτως σε επίπεδο εταιρείας αυξήθηκε σε 12.086 έναντι 11.950 που ήταν στις 31/3/2008.

* Το απασχολούμενο προσωπικό του ομίλου Μυτιληναίου το φετινό πρώτο τρίμηνο άγγιξε τα 2.078 άτομα από 2.868 στις 31/3/2008, ενώ στα 1.789 άτομα από 2.113 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι ήταν οι εργαζόμενο του ομίλου Μαΐλλη.

* Σε μείωση του απασχολούμενου προσωπικού της προχώρησε και η Coca Cola 3E, με αποτέλεσμα αυτός ο αριθμός σε επίπεδο ομίλου να υποχωρήσει σε 45.027 άτομα από 46.758 το αντίστοιχο διάστημα έναν χρόνο πριν.

* Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας Elbisco σε επίπεδο ομίλου μειώθηκε σε 1.979 άτομα από 2.179 που ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2008.

* Ανάλογη εικόνα και στη Flexopack όπου το απασχολούμενο προσωπικό την 31η/3/09 του ομίλου ήταν 209 άτομα (έναντι 259 το 2008).

* Στη Frigoglass ο μέσος αριθμός του προσωπικού της ίδιας περιόδου στον όμιλο ανερχόταν στα 4.358 άτομα (έναντι 6.139 το αντίστοιχο διάστημα έναν χρόνο πριν).

* Στη Lavipharm ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού μειώθηκε στα 596 άτομα έναντι 640 πέρυσι.

* Στην Plias οι εργαζόμενοι για την εταιρεία στις 31/3/2009 ανέρχονταν στα 113 άτομα και για τον όμιλο στα 142, ενώ κατά την 31η/3/2008 εργάζονταν για την εταιρεία 120 άτομα και για τον όμιλο 161.

* Κάμψη καταγράφηκε και σε κάποιες εταιρείες του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών? η μείωση στις Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες θεωρήθηκε αναμενόμενη από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία.

Συγκεκριμένα το απασχολούμενο προσωπικό της ΕΛΙΧΘ την 31η/3/2008 διαμορφώθηκε σε 318 άτομα από 426 το αντίστοιχο διάστημα έναν χρόνο πριν, ενώ στην Interfish ανήλθε σε 193 άτομα σε επίπεδο ομίλου από 324 πέρυσι.

Στη Σελόντα ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ήταν 375 άτομα για την εταιρεία και 939 για τον όμιλο, ενώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ήταν 415 άτομα για την εταιρεία και 1.007 για τον όμιλο.

Σε ό,τι αφορά την εταιρεία Νηρεύς, ο αριθμός των εργαζομένων της ανερχόταν στις 31 Μαρτίου 2009 σε 907 άτομα και του ομίλου σε 1.843 και την αντίστοιχη περίοδο του 2008 για την επιχείρηση ήταν 1.036 άτομα (από απορροφούμενες εταιρείες: 127) και του ομίλου 1.918 άτομα.

* Μείωση στο απασχολούμενο προσωπικό τους εμφανίζουν η Ατλάντικ (4.030 φέτος από 4.201 πέρυσι), η Sato όπου ο αριθμός για τον όμιλο διαμορφώθηκε φέτος στα 553 άτομα από 631, η Βιοκαρπέτ της οποίας ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον όμιλο ήταν 578 άτομα από 692 και η Γρηγόρης Σαράντης όπου οι εργαζόμενοι έφτασαν στα 1.638 άτομα από 1.706 που ήταν στις 31/3/08.

* Στην ΕΛΓΕΚΑ ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού σε επίπεδο ομίλου μειώθηκε στα 1.835 άτομα από 1.920 το αντίστοιχο διάστημα έναν χρόνο πριν, στην Ελ. Δ. Μουζάκης σε επίπεδο ομίλου το προσωπικό μειώθηκε στα 638 άτομα από 760 στις 31/3/2008. Τέλος, σε ό,τι αφορά την Ηλεκτρονική, στις 31/3/2009 στον όμιλο απασχολούνταν το πρώτο τρίμηνο φέτος 804 άτομα από 907 το αντίστοιχο διάστημα έναν χρόνο πριν.

Μειώσεις θέσεων εργασίας φυσικά δεν είχαμε μόνο στις παραπάνω εταιρείες, αλλά στις περισσότερες εισηγμένες. Στην ΕΥΑΘ για παράδειγμα συνεχίστηκε η πολιτική της μη αντικατάστασης των αποχωρούντων, γύρω στο 10% μειώθηκαν οι εργαζόμενοι στον όμιλο Info-Quest, περικοπές είχαμε στην Alpha Γκρίσιν, για να μη μιλήσουμε για τους κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας και των κατασκευών.

** Αναδημοσίευση από το 588ο φύλλο της εβδομαδιαίας εφημερίδας "ΜΕΤΟΧΟΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ", 26 - 30 Ιουνίου 2009.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v