Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τρία Άλφα: Εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. για ΑΜΚ

Η α΄ επαναληπτική Γ.Σ. κοινών μετοχών και η β΄ επαναληπτική Γ.Σ. προνομιούχων μετοχών της Εριουργίας Τρία Άλφα, στις 27 Ιουλίου, αποφάσισαν να εξουσιοδοτήσουν το Δ.Σ. να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει στην αύξηση κεφαλαίου.

Τρία Άλφα: Εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. για ΑΜΚ
Η α΄ επαναληπτική Γ.Σ. κοινών μετοχών και η β΄ επαναληπτική Γ.Σ. προνομιούχων μετοχών της εταιρίας Εριουργία Τρία Άλφα, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιουλίου 2009, αποφάσισαν να εξουσιοδοτήσουν το Δ.Σ. να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις Γ.Σ. αποφασίστηκε να εξουσιοδοτηθεί το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας να αποφασίσει εντός της υπό του νόμου οριζόμενης προθεσμίας εάν θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με ανώτατο ύψος το ποσό του 1.500.000 ευρώ. Επίσης, εξουσιοδοτείται να ορίσει και τους λοιπούς όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Ως εκ τούτου δεν τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας. 

Τέλος, ορίστηκε ελεγκτής για τη χρήση 2009 ο κ. Βελέντζας Χρήστος του Παναγιώτη και αναπληρωματικός αυτού ο κ. Αλεξ. Σφυρής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v