Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Bank: Κέρδη 215 εκατ. κόντρα στην κρίση

Ευχάριστη έκπληξη τα κέρδη της Alpha στο Q2, αυξημένα κατά 50% από Q1, συντρίβοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Κύριοι παράγοντες μείωση κόστους, trading και έσοδα από τόκους. Το conference call.

Alpha Bank: Κέρδη 215 εκατ. κόντρα στην κρίση
Στα 214,7 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη εξαμήνου του ομίλου της Alpha Bank μειωμένα κατά 48,2%, ωστόσο σημαντικά υψηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Στο β΄τρίμηνο τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 129 εκ. ευρώ από 85,7 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2009, σημειώνοντας αύξηση κατά 50,4%.

Οι σωρευτικές προβλέψεις στο εξάμηνο ενισχύθηκαν περαιτέρω ανερχόμενες σε 1,4 δισ. και διαμορφώθηκαν σε ποσοστό 2,7% του χαρτοφυλακίου των δανείων σε σύγκριση με 1,8% στο τέλος Ιουνίου 2008.

Στο β' τρίμηνο διενεργήθηκαν προβλέψεις, εντός των εκτιμήσεων ύψους 169,5 εκατ. που αντιστοιχούν σε 130 πόντους επί του μέσου υπολοίπου των χορηγήσεων τριμήνου.

Οι αναλυτές, σε δημοσκόπηση του Reuters, έκαναν λόγο για καθαρά κέρδη 180,5 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο (95 εκατ. ευρώ στο β' τρίμηνο), μειωμένα κατά 56% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμενόταν στα 830,8 εκατ., μειωμένα κατά 7,5%, ενώ οι προβλέψεις εκτιμώνταν στα 325 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο.

---Τι ειπώθηκε στο conference call

Τα έσοδα από τόκους και από συναλλαγές αποτέλεσαν το "κλειδί" της καλής απόδοσης της τράπεζας στο Q2, τόνισε η διοίκηση της Alpha Bank κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου.

Η διοίκηση της τράπεζας επιβεβαίωσε ότι τα χαμηλότερα επίπεδα των καθαρών εσόδων από τόκους καταγράφηκαν στο α' τρίμηνο του 2009, σημειώνοντας ότι περιμένει περαιτέρω βελτίωση των καθαρών εσόδων από τόκους στα επόμενα τρίμηνα.

Αναλύοντας τα αυξημένα έσοδα από συναλλαγές, τόνισε ότι αυτά προήλθαν κυρίως από πράξεις στα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, σε συνάλλαγμα, και -σε πολύ μικρότερη κλίμακα- σε συναλλαγές μετοχών.

Παράλληλα, υπογράμμισε την καλή πορεία στις επανατιμολογήσεις δανείων.

Ερωτηθείσα για το αν θα προχωρήσει σε εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του ελληνικού δημοσίου εντός του έτους, η διοίκηση της Alpha Bank δεν θέλησε να προσδιορίσει χρονικά την κίνηση αυτή.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η διοίκηση της τράπεζας τόνισε ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξάνονται με αναμενόμενο ρυθμό στο β’ τρίμηνο, παραμένοντας καλύτερα από το μέσο όρο της αγοράς.

Ωστόσο, τόνισε ότι η επιδείνωση καταγράφεται κυρίως στα χαρτοφυλάκια επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων, και όχι στο καταναλωτικό.

Το ανώτατο επίπεδο στo ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων επί του συνόλου των χορηγήσεων αναμένεται κάποια στιγμή εντός του 2010, σημείωσε η διοίκηση της Alpha, προσθέτοντας ότι αναμένεται εφεξής επιβραδυνόμενη τάση στην αύξηση των επισφαλών δανείων.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η εικόνα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο μη τιτλοποιημένο κομμάτι του χαρτοφυλακίου της Alpha Bank είναι «εξαιρετικά καλή».

Παράλληλα, ο κ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, γενικός διευθυντής και CFO της τράπεζας, υπογράμμισε ότι η τράπεζα "έχει όπλα για να αντιμετωπίσει πιθανή περαιτέρω επιδείνωση των μη εξυτπηρετούμενων δανείων" και ότι "η σημαντική οργανική κερδοφορία της τράπεζας μπορεί να εξυπηρετήσει σημαντικό ύψος επισφαλειών".

Ειδικότερα για τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο κ. Γιαννόπουλος υπογράμμισε ότι τα σημεία διαφοροποίησης της Alpha Bank από τον ανταγωνισμό είναι, αφενός ότι έχει αναπτυχθεί οργανικά και όχι μέσω εξαγορών, και αφετέρου, η αγορά της Κύπρου, η οποία αντιστοιχεί στο 40% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων της τράπεζας στη ΝΑ Ευρώπη.

"Οι δυο αγορές-κλειδιά για την τράπεζα είναι η Κύπρος και η Ρουμανία. Στην Κύπρο, μόλις το 3,9% του συνόλου των χορηγήσεων είναι μη εξυπηρετούμενα, έναντι διπλάσιων ποσοστών για τις υπόλοιπες τράπεζες, ενώ στη Ρουμανία, τα NPL είναι μόλις στο 1,3% του συνόλου, έναντι υπερδιπλάσιων ποσοστών για το σύστημα", τόνισε ο CFO της Alpha.


---Αξιοσημείωτη χρηματοοικονομική επίδοση


* Αύξηση καθαρών κερδών β΄ τριμήνου κατά 50,4% έναντι του α΄ τριμήνου. Τα κέρδη ανά μετοχή  ανήλθαν σε Ευρώ 0,53 κατά το α΄ εξάμηνο και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε 13,6%.

* Το καθαρό έσοδο τόκων αυξήθηκε κατά 9,9% το β΄ τρίμηνο του έτους καθώς τα περιθώρια
καταθέσεων επανέρχονται σε φυσιολογικά επίπεδα και συνεχίζεται η ανατιμολόγηση των
στοιχείων του ενεργητικού.

* Η αύξηση του λειτουργικού κόστους επιβραδύνεται σε 4,1% σε ετήσια βάση από 5,8% το α΄
τρίμηνο του έτους, ενώ ο δείκτης κόστους προς έσοδα βελτιώνεται σε 49,1%.

* Διενεργήθηκαν προβλέψεις, εντός των εκτιμήσεών μας, ύψους Ευρώ 169,5 εκατ. το β΄ τρίμηνο που αντιστοιχούν σε 130 πόντους επί του μέσου υπολοίπου των χορηγήσεων τριμήνου.

---Περαιτέρω Ενίσχυση του Ισολογισμού 

* Ο Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 7%, αυξημένος κατά 50 πόντους από το τέλος του 2008. Ο Δείκτης Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως ανήλθε σε 9,7% μετά την
ολοκλήρωση της εκδόσεως προνομιούχων μετοχών που διατέθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο.

* Ο δείκτης καθυστερήσεων αυξήθηκε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, κατά 50 πόντους έναντι
του α΄ τριμήνου. Ο δείκτης καλύψεως από τις σωρευτικές προβλέψεις Ευρώ 1,4 δισ. ανήλθε σε
135% συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων.

* Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις, προσαρμοσμένος ως προς τις τιτλοποιήσεις, μειώθηκε
σημαντικά σε 109%, ως συνέπεια της προσελκύσεως παραδοσιακών καταθέσεων στην Ελλάδα.

* Προσεγγίζουμε την επίτευξη του στόχου μας για το 2009 των Ευρώ 16 δισ. σε απόθεμα
ρευστότητας υπό μορφή τίτλων προς αναχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα.

O κ. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος της Alpha Bank τόνισε: “Το δεύτερο τρίμηνο του έτους, η οικονομική δραστηριότητα παρουσίασε τάση σταθεροποιήσεως μετά από μία περίοδο εξαιρετικά αυξημένης αβεβαιότητος. Η ενδυνάμωση του ενεργητικού μας σε συνδυασμό με τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες συνετέλεσαν στην ισχυρή κερδοφορία μας και στη σημαντική ενίσχυση των κεφαλαίων μας. Τα ενισχυμένα αποτελέσματά μας και η συνετή διαχείριση του χαρτοφυλακίου μας εξασφαλίζουν ακόμη μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων για το μέλλον”.

“Σε ένα εξαιρετικά σύνθετο επιχειρησιακό περιβάλλον ενισχύσαμε περαιτέρω τον ισολογισμό μας, διατηρώντας επαρκή ρευστότητα, βελτιώνοντας την κεφαλαιακή μας θέση και ενισχύοντας τα αποθεματικά μας. Λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα, επιδιώκοντας τη διαρκή βελτίωση των εσόδων μας, μέσω της ανατιμολογήσεως στοιχείων του ενεργητικού, και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του λειτουργικού κόστους. Τέλος, στο πλαίσιο της διαφοροποιήσεως των πηγών χρηματοδοτήσεώς μας, απευθυνθήκαμε επιτυχώς στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων με έκδοση ομολόγων άνευ εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου ύψους Ευρώ 500 εκατ., αποσκοπώντας στη σταδιακή μείωση της χρήσεως του κυβερνητικού προγράμματος ενισχύσεως της ρευστότητος της οικονομίας”.

----ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

* Οι επιχειρησιακές δυνατότητες της Alpha Bank αναδεικνύονται επιτυχώς εν μέσω αντίξοων
λειτουργικών συνθηκών. Οι συνθήκες υφέσεως που επικράτησαν κατά το β΄ τρίμηνο του 2009 επιβάρυναν το επιχειρηματικό  κλίμα στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια παρέμεινε  υποτονική αντανακλώντας την προσδοκία των νοικοκυριών για διαμόρφωση των τιμών στην αγορά  ακινήτων σε χαμηλότερα επίπεδα.

Μέσα σε αυτό το εξαιρετικά σύνθετο οικονομικό περιβάλλον, η Alpha  Bank επέτυχε σημαντικά αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας τις επιχειρησιακές της δυνατότητες που  αποδίδουν σε όλες τις φάσεις του οικονομικού κύκλου.

Οι βασικότεροι παράγοντες που συνεισέφεραν  στα ανωτέρω αποτελέσματα είναι η σταθερή και συντηρητική πολιτική μας στη διαχείριση των  κινδύνων, η ισχυρή οργανική κερδοφορία και η ανταγωνιστική θέση στις αγορές όπου διατηρούμε παρουσία.

Στην Ελλάδα συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη δραστηριότητα συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας. Το β΄ τρίμηνο του 2009, οι νέες εκταμιεύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 1,9 δισ. που αντιστοιχούν σε σχεδόν 20.000 εγκεκριμένα αιτήματα χρηματοδοτήσεως, 36% περισσότερα από εκείνα του α΄ τριμήνου του έτους.

Οι νέες εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 226 εκατ. που αντιστοιχούν σε περισσότερα από 2.750 εγκεκριμένα αιτήματα, καταγράφοντας αύξηση 28% έναντι του α΄ τριμήνου. 

*  Η υψηλή κερδοφορία αντιστρέφει τη δυσμενή πορεία των προηγουμένων τριμήνων

Τα έσοδα προ ζημιών απομειώσεως εμφανίζουν αξιοσημείωτη ανάκαμψη καθώς αυξήθηκαν κατά  Ευρώ 69 εκατ. έναντι εκείνων του α΄ τριμήνου του 2009 και κατά Ευρώ 141,9 εκατ. έναντι εκείνων του  δ΄ τριμήνου του 2008.

Η υψηλή κερδοφορία μας είναι αποτέλεσμα της σημαντικής αυξήσεως των  εσόδων, στην οποία αποτυπώνονται οι θετικές εξελίξεις στο κόστος δανεισμού της Τραπέζης, η  ανατιμολόγηση των στοιχείων του ενεργητικού, και τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις.

Επιπλέον, θετικά συμβάλλει στην κερδοφορία μας και ο περιορισμός του ρυθμού αυξήσεως του
κόστους.

Εν τω μεταξύ, οι πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει για τη μείωση του κόστους δανεισμού έχουν ήδη  αρχίσει να αποδίδουν, καθώς κατά το β΄ τρίμηνο 2009 η αρνητική συνεισφορά των καταθέσεων στο  καθαρό έσοδο τόκων περιορίσθηκε σε Ευρώ 12 εκατ.

Το αποτέλεσμα αυτό προήλθε από τη μείωση  των αρνητικών περιθωρίων των καταθέσεων προθεσμίας, καθώς τα ονομαστικά επιτόκια νέων  καταθέσεων προθεσμίας μειώθηκαν σημαντικά, από 4,9% τον Δεκέμβριο του 2008 σε 1,3% τον Ιούλιο  του 2009, και από την αύξηση των καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου, κατά Ευρώ 1,7 δισ. το  β΄ τρίμηνο, οι οποίες ανήλθαν σε Ευρώ 14 δισ. στο τέλος του β΄ τριμήνου.

Οι προσπάθειές μας αυτές  αντισταθμίσθηκαν από την περαιτέρω μείωση του περιθωρίου των καταθέσεων όψεως και  ταμιευτηρίου στην Ελλάδα σε 79 πόντους, λόγω της πτώσεως του Euribor σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Επίσης, η ανατιμολόγηση των στοιχείων του ενεργητικού εξακολουθεί να αντανακλά τα νέα δεδομένα  αποτιμήσεως κινδύνων, όπως προκύπτει από την αύξηση κατά 79 πόντους του δανειακού περιθωρίου  στην Ελλάδα εντός του α΄ εξαμήνου του 2009. Επιπροσθέτως, αυξήσαμε τη θέση μας σε Ομόλογα του  Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), εκμεταλλευόμενοι τη θετική πορεία στις αποδόσεις τους κατά το α΄  εξάμηνο του 2009. 

*  Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου εξελίσσεται ομαλά, λόγω των ισορροπημένων χαρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου
 
Το β΄ τρίμηνο ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 4,8% έναντι 4,3% το τέλος του α΄ τριμήνου.

Η συντηρητική δομή του χαρτοφυλακίου δανείων της Alpha Bank αντισταθμίζει την περαιτέρω αύξηση των δανείων σε καθυστέρηση, καθώς έχουμε περιορισμένο ποσοστό δανείων χωρίς εξασφαλίσεις (11,6% στην καταναλωτική πίστη) και τα δάνειά μας στα Βαλκάνια ανέρχονται σε 12,6% επί του συνόλου των δανείων.
 
Αφετέρου, τα έσοδα προ ζημιών απομειώσεως Ευρώ 1,2 δισ.  (ετησιοποιημένα τα αντίστοιχα του α΄ εξαμήνου) επιτρέπουν την επαρκή δημιουργία προβλέψεων  ακόμα και σε αντίξοα σενάρια εξελίξεως του πιστωτικού κινδύνου.

Τέλος, συμπεριλαμβάνοντας τα καλύμματα στις σωρευτικές προβλέψεις Ευρώ 1,4 δισ. ο δείκτης καλύψεως των καθυστερήσεων ανέρχεται σε 135%, που είναι μεταξύ των υψηλοτέρων στην αγορά. 

* Η οργανική κερδοφορία αυξάνει τον δείκτη των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων σε 7%
και τον δείκτη κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως σε 9,7%.  Αυξήσαμε τον δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων σε 7% καθώς τα κέρδη αυξήθηκαν σημαντικά  και τα σταθμισμένα για τον κίνδυνο στοιχεία του ενεργητικού παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα.
 
Ο δείκτης κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως ανήλθε σε 9,7% μετά την έκδοση προνομιούχων μετοχών ύψους Ευρώ 940 εκατ. υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Σημειώνεται ότι η καθαρή μας θέση συμπεριλαμβάνει ελάχιστα άυλα πάγια και στοιχεία μειοψηφίας αντανακλώντας υψηλή ποιότητα εποπτικών κεφαλαίων.

* Ισορροπημένη διαχείριση ρευστότητας

Το β΄ τρίμηνο, ενισχύσαμε τα αποθέματα ρευστότητας σε τίτλους αποδεκτούς προς αναχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε Ευρώ 15,3 δισ. Ο στόχος μας για Ευρώ 16 δισ. σε  ρευστότητα έως το τέλος του έτους θα επιτευχθεί λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις τιτλοποιήσεις που έχουν  δρομολογηθεί καθώς και τη ρευστότητα από το πρόγραμμα του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση  της οικονομίας.

Επιπροσθέτως, αντλήσαμε Ευρώ 500 εκατ. τον Ιούλιο μέσω ομολογιακής εκδόσεως χωρίς την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου που χαρακτηρίσθηκε από σημαντική υπερκάλυψη, αποτελώντας την πρώτη έκδοσή μας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές από τον Μάρτιο του 2007.

Οι  ανωτέρω πηγές κεφαλαίων καλύπτουν με άνεση τις υποχρεώσεις ύψους Ευρώ 1,1 δισ. που λήγουν  έως το τέλος του έτους. Η ισχυρή ρευστότητά μας ενισχύεται περαιτέρω από την καταθετική μας βάση  των Ευρώ 42,8 δισ. και την εντεινόμενη προσέλκυση καταθέσεων μέσω του δικτύου των 1.000 και  πλέον Καταστημάτων που διαθέτουμε στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

* Στήριξη των πρωτοβουλιών σταθεροποιήσεως των οικονομιών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που επισπεύδουν οι διεθνείς οργανισμοί

Η Alpha Bank, μαζί με άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, στηρίζει ενεργά τα μέτρα οικονομικής
ανασυγκροτήσεως που επισπεύδει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η Ευρωπαϊκή Ένωση και  άλλοι διεθνείς φορείς χρηματοδοτήσεως. Παρά την προσεκτική μας στάση για τις οικονομικές εξελίξεις  στην περιοχή το προσεχές διάστημα, εκτιμούμε πως η συντονισμένη πολιτική που εφαρμόζεται  αντισταθμίζει τις επιπτώσεις της οικονομικής υφέσεως, αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη και  συνδράμοντας στη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη στην περιοχή.

----Τα αποτελέσματα εξαμήνου

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 214,7 εκατ.  από 414,1 εκατ. μειωμένα κατά 48,2% σε ετήσια βάση και επηρεασμένα  από τη συνεχιζόμενη επιδείνωση του επιχειρηματικών συνθηκών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική  Ευρώπη.

Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 844,9 εκατ. μειωμένο κατά 5,9% σε ετήσια βάση,
αυξημένο όμως κατά 9,9% ως προς το α΄ τρίμηνο του έτους. Η αξιοσημείωτη αυτή αναστροφή της πτωτικής  τάσεως του καθαρού εσόδου τόκων που παρατηρήθηκε τα τελευταία τρίμηνα αποδίδεται αφενός στη  στοχευμένη προσέγγιση ως προς την ανατιμολόγηση των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων και  καταθέσεων προθεσμίας στην Ελλάδα και αφετέρου στις αυξημένες τοποθετήσεις μας σε Ομόλογα  Ελληνικού Δημοσίου.
 
Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται επίσης και στη σταθεροποίηση του καθαρού
περιθωρίου τόκων που ανήλθε στο 2,5% για το β΄ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν  σε Ευρώ 191,2 εκατ. μειωμένα κατά 18,2%, ωστόσο σημαντικά βελτιωμένα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα  έσοδα του α΄ τριμήνου (+6,1%), κυρίως λόγω της αυξήσεως των εσόδων από επενδυτική τραπεζική και  διαχείριση κεφαλαίων, συνυφασμένη με την πρόσφατη αξιόλογη βελτίωση του συνθηκών στις  κεφαλαιαγορές.
 
Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων βελτιώθηκαν σε Ευρώ 98,7 εκατ. θετικώς επηρεασμένα από τις εξαιρετικά ευνοϊκές εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές, ενώ τα λοιπά έσοδα
μειώθηκαν στα Ευρώ 32,2 εκατ. (-25,4%) συνεπεία των αρνητικών οικονομικών συνθηκών που επηρέασαν  και τις μη χρηματοοικονομικές εταιρίες του Ομίλου.

Το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε κατά 4,1% σε Ευρώ 572,9 εκατ., το οποίο αντιστοιχεί σε δείκτη κόστους προς έσοδα 49,1%. Προσαρμόζοντας το κόστος σε συγκρίσιμη βάση για τον Όμιλο, ο ρυθμός αυξήσεώς του κατέρχεται στο 3,1%.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στον αυστηρότερο έλεγχο των λειτουργικών δαπανών. Οι δαπάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 2,5% σε Ευρώ 278,1 εκατ. Τα γενικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 11,5%, επηρεασμένα κατά κύριο λόγο από τις δαπάνες πρώτης λειτουργίας των Καταστημάτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που ανοίχθηκαν μέχρι το τέλος του 2008.

Η ετήσια αύξηση του λειτουργικού κόστους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διαμορφώθηκε σε 14,5% έναντι ετήσιας αυξήσεως 23% στα τέλη του α΄ τρίμηνου ως αποτέλεσμα των οικονομιών κλίμακος από την πανεθνική κάλυψη του Δικτύου μας και των διακυμάνσεων των  συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Στην Ελλάδα, η αύξηση του λειτουργικού κόστους ανήλθε σε 1,1%, επηρεασμένη κυρίως από τη μείωση των δαπανών που σχετίζονται με την παραγωγή.

Στο τέλος του α΄ εξαμήνου 2009 τα υπό διαχείριση κεφάλαια των πελατών ανήλθαν σε Ευρώ 46,5 δισ. και τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 42,8 δισ. (+14,2%). Οι καταθέσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 35,8 δισ., αυξημένες κατά 15,7%, αντιστρέφοντας την πτωτική πορεία των δύο προηγούμενων τριμήνων καθώς αυξήθηκαν κατά Ευρώ 1,7 δισ. έναντι του α΄ τριμήνου.
 
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η καταθετική βάση επεκτάθηκε με επιβραδυνόμενο ρυθμό κατά 5,7% σε Ευρώ 6,3 δισ.

Tέλος, τα υπόλοιπα του Private Banking ανήλθαν σε Ευρώ 2,7 δισ., ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,7 δισ.

Οι χορηγήσεις προ απομειώσεων αυξήθηκαν κατά 9,7% και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 52,2 δισ. έναντι Ευρώ 47,6 δισ. στο τέλος Ιουνίου του 2008. Η εξέλιξη αυτή προήλθε κυρίως από την αύξηση των  χορηγήσεων στην Ελλάδα κατά 9,4% ετησίως (προσθέτοντας στα υπόλοιπα των δανείων μας Ευρώ 541 εκατ.  το α΄ εξάμηνο του 2009) και από την αύξηση του δανειακού μας χαρτοφυλακίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη  κατά 13,8% σε ετήσια βάση.

Εντούτοις, τα υπόλοιπα δανείων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη παρουσίασαν μείωση κατά Ευρώ 31,1 εκατ. σε τριμηνιαία βάση. Απόρροια της υπεύθυνης εταιρικής κοινωνικής στάσεως, οι νέες εκταμιεύσεις προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τα στεγαστικά δάνεια στην Ελλάδα  ανήλθαν σε Ευρώ 1.940 εκατ. και Ευρώ 226 εκατ. αντίστοιχα.

Οι προβλέψεις απομειώσεως ανήλθαν σε Ευρώ 326,7 εκατ., εκ των οποίων Ευρώ 62,5 εκατ. προέρχονται από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων  αντιστοιχεί σε 130 πόντους.

Ο δείκτης καθυστερήσεων του Ομίλου, αυξήθηκε κατά 50 πόντους το β΄ τρίμηνο του 2009 και ανήλθε σε 4,8% στο τέλος του Ιουνίου 2009. Στη  Νοτιοανατολική Ευρώπη ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε στο 3%, αυξημένος κατά 60 πόντους σε  τριμηνιαία βάση.

Οι σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκαν περαιτέρω ανερχόμενες σε Ευρώ 1,4 δισ. και
διαμορφώθηκαν σε ποσοστό 2,7% του χαρτοφυλακίου των δανείων σε σύγκριση με 1,8% στο τέλος Ιουνίου 2008.

Η κάλυψη των καθυστερήσεων ανήρθε σε 56% ενώ συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 135%, ποσοστό ιδιαιτέρως ικανοποιητικό, εάν ληφθεί υπ΄ όψιν η συντηρητική σύνθεση του χαρτοφυλακίου.

****Τα αναλυτικά αποτελέσματα του εξαμήνου της Alpha Bank δημοσίεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v