Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΛΠ: Κέρδη μετά από ζημίες στο εξάμηνο

Με οριακά θετικό αποτέλεσμα έκλεισε το 6μηνο για τον ΟΛΠ, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην επαναφορά του εγχώριου φορτίου στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο είχε διοχετευθεί σε άλλα λιμάνια.

  • της Αθηνάς Καλαϊτζόγλου
ΟΛΠ: Κέρδη μετά από ζημίες στο εξάμηνο
Με οριακά θετικό αποτέλεσμα έκλεισε το πρώτο 6μηνο για τον ΟΛΠ, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην επαναφορά του εγχώριου φορτίου στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο είχε διοχετευθεί σε άλλα λιμάνια λόγω των πολύμηνων κινητοποιήσεων των εργαζομένων.

Έτσι, τα κέρδη προ φόρων του ΟΛΠ ανέρχονται σε 3,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημίες 3,6 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2008 και τα κέρδη μετά από φόρους σε 200.000 ευρώ έναντι ζημίες 4,4 εκατ. ευρώ του περυσινού εξαμήνου.

Για τον ίδιο λόγο είναι αυξημένος κατά 32,3% ο κύκλος εργασιών του ΟΛΠ στο 6μηνο της χρήσης, με τη μεταφόρτωση, αν και παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, να αυξάνεται σταδιακά.
Στον Σ.ΕΜΠΟ, ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 204.600 κινήσεις, σχεδόν διπλάσιες από την ίδια περίοδο του 2008.

Αντίθετα, πρόβλημα εξακολουθεί και υφίσταται στον κλάδο πώλησης αυτοκινήτου και το εγχώριο φορτίο είναι μειωμένο κατά 38,7%. Πολύ περιορισμένη είναι και η μεταφόρτωση με προορισμό τη Μαύρη Θάλασσα (-86,3%), καθώς οι χώρες της περιοχής πλήττονται βαθύτατα από την κρίση.

Για τον ΟΛΠ τα αποτελέσματα του εξαμήνου θεωρούνται ιδιαίτερα θετικά, δεδομένου ότι η παγκόσμια κρίση έχει επιδράσει αρνητικά στο σύνολο της ναυτιλιακής και της λιμενικής αγοράς, σε συνδυασμό με τις απεργιακές κινητοποιήσεις των 15 μηνών, που έληξαν τον Απρίλιο.
Αυξημένα, εξάλλου, κατά 8% είναι και τα έσοδα από την επιβατική κίνηση, με ενισχυμένη και την κρουαζιέρα.

Η διεθνής κρίση φαίνεται να έχει και τη θετική της πλευρά, καθώς παρατηρείται αυξημένος αριθμός πλοίων που προσέρχονται για επισκευές και συντήρηση στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, ενισχύοντας σημαντικά τα έσοδα του ΟΛΠ από δεξαμενισμό και άλλες υπηρεσίες σε πλοία.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, τα έξοδα της περιόδου εμφανίζονται αυξημένα κατά 13,5%, ωστόσο, θεωρείται από τον ΟΛΠ μη συγκρίσιμο μέγεθος, καθώς οι αμοιβές του 2008 ήταν περιορισμένες λόγω των απεργιών και των αποχών. Βέβαια, οι αμοιβές του προσωπικού του ΟΛΠ αυξήθηκαν μετά την υπογραφή νέων συμβάσεων εργασίας, ενώ καταγράφεται και διεύρυνση της κατανάλωσης ανταλλακτικών και αναλωσίμων, λόγω της πλήρους επαναλειτουργίας του Σ.ΕΜΠΟ.

Ο ΟΛΠ έχει εξασφαλίσει, παρά την αρνητική συγκυρία, εγγυημένο αντάλλαγμα που θα επηρεάσει τα έσοδά του από την 1η Οκτωβρίου με την εγκατάσταση της Cosco και την έναρξη της περιόδου παραχώρησης, πέραν της αρχικής καταβολής των 50 εκατ. ευρώ, που θα επιμεριστούν ισόποσα σε όλα τα έτη παραχώρησης, με βάση τα ΔΛΠ.

Η διοίκηση του ΟΛΠ θέτει ως άμεση προτεραιότητα την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος του οργανισμού εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει ανακοινωθεί. Αιχμή του δόρατος του προγράμματος αυτού είναι ο προβλήτας Ι, για την ολοκλήρωση του οποίου έχει διασφαλιστεί η χρηματοδότηση.

Εκτός από το αρχικό δάνειο των 35 εκατ. ευρώ, που εκταμιεύθηκε στα τέλη Ιουλίου του 2008, υπογράφηκε με την ΕΤΕπ στις 26 Ιουνίου νέα δανειακή σύμβαση 55 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο, εξάλλου, του προγράμματος "Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη", ο ΟΛΠ έχει υποβάλει αίτηση για οικονομική ενίσχυση έργων με κοινοτικά κονδύλια, μέρος των οποίων, που αφορά στον επιβατικό λιμένα, έχει ήδη εγκριθεί, ενώ εξετάζεται η χρηματοδότηση μέρους του κόστους της κατασκευής του Προβλήτα Ι. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v