Ευρωσύμβουλοι: Μείωση κερδών στο εξάμηνο

Μείωση παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας τόσο της μητρικής όσο και του ομίλου καθώς ανήλθαν σε 448 χιλ. ευρώ και 628 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, έναντι 922 και 973 χιλ. ευρώ του α’ εξαμήνου του 2008.

Ευρωσύμβουλοι: Μείωση κερδών στο εξάμηνο
Μείωση παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας τόσο της μητρικής όσο και του ομίλου Ευρωσύμβουλοι καθώς ανήλθαν σε 448 χιλ. ευρώ και 628 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, έναντι 922 και 973 χιλ. ευρώ του α’ εξαμήνου του 2008. 

Αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Ευρωσύμβουλοι κατά το α’ εξάμηνο του 2009 ανήλθε σε 7.443.710,71 ευρώ έναντι 7.266.035,35 της αντίστοιχης περιόδου του 2009, σημειώνοντας αύξηση 2,4%.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας για το α’ εξάμηνο του 2009 αυξήθηκε κατά 4,2% και ανήλθε σε 7.162.855,53 έναντι 6.873.416,35 του αντίστοιχου διαστήματος του 2008. Η αύξηση θεωρείται φυσιολογική δεδομένου ότι τόσο η μητρική εταιρία όσο και οι εταιρίες του ομίλου την 31.12.08 είχαν προς υλοποίηση σημαντικό ύψος έργων ικανό να εξασφαλίσει τον κύκλο εργασιών.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για το α’ εξάμηνο του 2009 ανήλθαν σε 1,07 εκατ. ευρώ έναντι 1,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το ενοποιημένο περιθώριο των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA margin) διαμορφώθηκε στα 14,35%. Το (EBITDA) της μητρικής εταιρίας ανήλθε σε 1,37 εκατ. ευρώ έναντι 1,67 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 18,14%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2009 μειώθηκαν κατά 45,66% και ανήλθαν σε 675 χιλ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου του 2008. Για το ίδιο διάστημα τα κέρδη προ φόρων της μητρικής εταιρίας ανήλθαν σε 882 χιλ. ευρλω και παρουσίασαν μείωση 33,2%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v