Επίλεκτος: Χωρις επιπλέον φόρους το 2006 - 08

Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Επίλεκτος των χρήσεων 2006-2007, 2007-2008. Κατά τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε δεν καταλογίστηκαν επιπλέον φόροι.

Επίλεκτος: Χωρις επιπλέον φόρους το 2006 - 08
Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Επίλεκτος των χρήσεων 2006-2007, 2007-2008.

Κατά τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε δεν καταλογίστηκαν επιπλέον φόροι και συνεπώς δεν υπάρχει επιβάρυνση στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης.

Σημειώνεται ότι ο φορολογικός έλεγχος έκρινε ότι τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας είναι επαρκή και ακριβή και ότι δεν προέκυψαν παρατυπίες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν το κύρος τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v