Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νάκας: Αποκοπή μερίσματος στις 30/11

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος της Νάκας ύψους  02 ανά μετοχή και καθαρό μετά την αφαίρεση του φόρου είναι ευρώ 0,018 είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2009.

Νάκας: Αποκοπή μερίσματος στις 30/11
H Τακτική Γ.Σ. της Nάκας στις 4/11/09 ενέκρινε τη διανομή  μερίσματος για τη χρήση 01.07.2008 - 30.06.2009  ύψους 0,02 ανά μετοχή και καθαρό μετά την αφαίρεση του φόρου είναι ευρώ 0,018. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2009.

Δικαιούχοι του μερίσματος (record date) είναι όσοι εκ των μετόχων είναι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2009. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει από την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2009.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v