Σαραντόπουλος: Καταβλητέοι φόροι 51.184,44 ευρώ

Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος για τις χρήσεις 2004 έως και 2007. Από τον έλεγχο προέκυψαν επιπλέον φόροι και προσαυξήσεις ποσού 51.184,44 ευρώ.

Σαραντόπουλος: Καταβλητέοι φόροι 51.184,44 ευρώ
Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος για τις χρήσεις 2004 έως και 2007. Από τον έλεγχο προέκυψαν επιπλέον φόροι και προσαυξήσεις ποσού 51.184,44 ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από το ανωτέρω, ποσό ύψους 25.778,44 ευρώ, έχει ήδη καταβληθεί από την Εταιρεία, ενώ για το υπολειπόμενο ποσό η Εταιρεία έχει προβεί σε διακανονισμό καταβολής μηνιαίων δόσεων.
 
Σημειώνεται, ότι η Εταιρεία είχε σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις για την έκβαση του φορολογικού ελέγχου και ως εκ τούτου το σύνολο των καταβλητέων φόρων δεν θα βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης που λήγει την 31.12.2009.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v