ΣΑΡΑΝ: Πώληση 54.755 μετοχών από Θ. Σαραντόπουλο

O κ. Θεόδωρος Κ. Σαραντόπουλος προέβη στις 23/12/2009 σε πώληση 54.755 κοινών ονομαστικών μετοχών της Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος συνολικής αξίας 202.605 ευρώ.

ΣΑΡΑΝ: Πώληση 54.755 μετοχών από Θ. Σαραντόπουλο
O κ. Θεόδωρος Κ. Σαραντόπουλος προέβη στις 23/12/2009 σε πώληση 54.755 κοινών ονομαστικών μετοχών της Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος συνολικής αξίας 202.605 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v