Επίλεκτος: Στις 29/3 η Γ.Σ. για μείωση κεφαλαίου

Την 29η Μαρτίου 2010 θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη Γ.Σ. της Επίλεκτος, προκειμένου να αποφασίσει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 104.510,70 ευρώ με μείωση του αριθμού των μετοχών λόγω ακύρωσης 348.369 ιδίων μετοχών.

Επίλεκτος: Στις 29/3 η Γ.Σ. για μείωση κεφαλαίου
Την 29η Μαρτίου 2010 θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη Γ.Σ. της Επίλεκτος, προκειμένου να αποφασίσει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 104.510,70 ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 52.678.170 σε 52.329.801 κοινές ονομαστικές μετοχές λόγω ακύρωσης 348.369 ιδίων μετοχών.

Επιπλέον, η Γ.Σ. θα συζητήσει την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v