Επίλεκτος: Δεν θα επιβαρυνθεί από έκτακτη εισφορά

H Επίλεκτος ανακοινώνει ότι η εταιρία λόγω μη ύπαρξης κερδών για την περίοδο που έληξε 31.03.2010, δεν θα επιβαρυνθεί με την επιβληθείσα έκτακτη εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης στο συνολικό εισόδημα των νομικών προσώπων.

Επίλεκτος: Δεν θα επιβαρυνθεί από έκτακτη εισφορά
H Επίλεκτος ανακοινώνει ότι η εταιρία λόγω μη ύπαρξης κερδών για την περίοδο που έληξε 31.03.2010, δεν θα επιβαρυνθεί με την επιβληθείσα έκτακτη εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης στο συνολικό εισόδημα των νομικών προσώπων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v