Σαραντόπουλος: Σε 35.000 ευρώ η έκτακτη εισφορά

Η Σαραντόπουλος ανακοινώνει ότι, η επιβληθείσα έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης στο συνολικό εισόδημα των νομικών προσώπων για το 2010, θα ανέλθει σε 35 χιλ. ευρώ για την εταιρία και 175 χιλ. ευρώ για τις θυγατρικές.

Σαραντόπουλος: Σε 35.000 ευρώ η έκτακτη εισφορά
Η εταιρία Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος ανακοινώνει ότι, η επιβληθείσα με το άρθρο 5 του Ν. 3845/2010 έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης στο συνολικό καθαρό εισόδημα των νομικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2010, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 35 χιλ. ευρώ για την εταιρία και 175 χιλ. ευρώ για τις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ποσό της παραπάνω εισφοράς θα οριστικοποιηθεί μετά τη λήψη των σχετικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2010.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v