Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Υποχώρηση κερδών για την J&P Άβαξ το 2010

Υποχώρηση 80% στα καθαρά κέρδη και 16,4% στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα της J&P Άβαξ το 2010 σε σχέση με το 2009. Προτεινόμενο μέρισμα €0,04.

Υποχώρηση κερδών για την J&P Άβαξ το 2010
Υποχώρηση 80% στα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας και 16,4% στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα της J&P Άβαξ το 2010 σε σχέση με το 2009. Προτεινόμενο μέρισμα €0,04.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 790 εκατ. ευρώ από 945 εκατ., σημειώνοντας μείωση 16,4%.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 5,4 εκατ. ευρώ από 27,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση 80%.

Τα προ φόρων ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου μειώθηκαν κατά 41,3% στα €20,5 εκ το 2010 από €34,9 εκ το 2009.
 
Η σημαντικά αυξημένη φορολογία το 2010 που έφτασε τα €14,1 εκ (συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης φορολογικής εισφοράς ύψους €1,3 εκ), έναντι των €7,8 εκ το 2009 περιόρισε τα συνολικά καθαρά κέρδη μετά φόρων σε €6,3 εκ το 2010 έναντι των €27,1 εκ της προηγούμενης χρονιάς.

Τα αντίστοιχα μεγέθη για τη μητρική διαμορφώνονται ως εξής: 439 εκατ. ο κύκλος εργασιών έναντι 476 εκατ. το 2009 (μείωση 7,7%), ενώ τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 4,2%, στα 5 εκατ. από 4,8 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός στο τέλος του 2010 μειώθηκε σε €366,3 εκ έναντι €370,4 εκ κατά το προηγούμενο έτος, με αυξημένη συμμετοχή μακροπρόθεσμου δανεισμού.

Η Διοίκηση του Ομίλου J&P Άβαξ αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί την 29.06.2011 με νεότερη ανακοίνωση, την διανομή μεικτού μερίσματος ύψους €0,04 ανά μετοχή για την οικονομική χρήση 2010, αμετάβλητου έναντι του προηγούμενου έτους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v