Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κρι Κρι: Ζημιές έναντι κερδών στο α' τρίμηνο 2011

Ζημιές έναντι κερδών παρουσίασαν τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρους της εταιρίας Κρι Κρι στις οικονομικές καταστάσεις α' τριμήνου 2011, γεγονός που οφείλεται στην καθυστέρηση του ανοίγματος της αγοράς παγωτού.

Κρι Κρι: Ζημιές έναντι κερδών στο α' τρίμηνο 2011
Ζημιές έναντι κερδών παρουσίασαν τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρους της εταιρίας Κρι Κρι στις οικονομικές καταστάσεις α' τριμήνου 2011, γεγονός που οφείλεται στην καθυστέρηση του ανοίγματος της αγοράς παγωτού, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 8.172 χιλ. έναντι € 8.834 χιλ. το 2010 (μείωση 7,5%), ενώ τα μεγέθη της κερδοφορίας του ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε € 479 χιλ έναντι € 625 χιλ. το α' τρίμηνο 2010, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες € 250 χιλ., έναντι κερδών € 25 χιλ. το 2010.

Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους, που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, ανήλθαν σε ζημίες € 225 χιλ., έναντι κερδών € 180 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.

Σε εταιρικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών της Κρι-Κρι ανήλθε σε € 7.944 χιλ. έναντι € 8.547 χιλ. το 2010. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των € 105 χιλ., από € 185 χιλ. το 2010.

Στον κλάδο των γαλακτοκομικών ο Όμιλος πέτυχε ενίσχυση των πωλήσεων κατά 13% σε € 5.376 χιλ. από € 4.747 χιλ. το 2010, με αντίστοιχη αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας. Αντίθετα, στον κλάδο του παγωτού, οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά -32% (σε € 2.759 χιλ. έναντι € 4.050 χιλ. το 2010), με το λειτουργικό αποτέλεσμα να διαμορφώνεται σε - € 154 χιλ. από - € 14 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Τέλος, στη βάση της προσπάθειας διαχείρισης της εξάρτησης από την εγχώρια αγορά, οι πωλήσεις του Ομίλου στο εξωτερικό ξεπέρασαν το 25% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών.

Τα αποτελέσματα του α' τριμήνου επηρεάστηκαν αρνητικά από την καθυστέρηση του ανοίγματος της αγοράς παγωτού, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για το λόγο αυτό, η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι τα αποτελέσματα του α' τριμήνου δεν θα είναι αντιπροσωπευτικά των ετήσιων αποτελεσμάτων του 2011.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v