Μύλοι Κεπένου: Στις 30/6 η Γενική Συνέλευση

Την επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Μύλοι Κεπένου που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2011.

Μύλοι Κεπένου: Στις 30/6 η Γενική Συνέλευση
Την επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Μύλοι Κεπένου που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2011.

Αναλυτικότερα στα θέματα ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται:

Η διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010. 

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο της εταιρείας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v