Οίκος Σπύρου: Προς αγορά ιδίων μετοχών

Τη μη διανομή μερίσματος, την εκλογή νέου Δ.Σ. με τριετή θητεία (έως 30/06/2014) και την αγορά ιδίων μετοχών έως 7,03% με εύρος τιμής από 0,3 έως 3,00 ευρώ, αποφάσισε η Γ.Σ. της Αγροτικός Οίκος Σπύρου στις 30/6.

Οίκος Σπύρου: Προς αγορά ιδίων μετοχών
Τη μη διανομή μερίσματος, την εκλογή νέου Δ.Σ. με τριετή θητεία (έως 30/06/2014) και την αγορά ιδίων μετοχών έως 7,03% (2.000.000 τεμάχια) με εύρος τιμής από 0,3 έως 3,00 ευρώ ανά μετοχή, αποφάσισε η Γ.Σ. της Αγροτικός Οίκος Σπύρου στις 30/6.

Οι αγορές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών από σήμερα, ήτοι μέχρι 29-06-2012.

Σημειώνεται, ότι δεν εγκρίθηκε το πρόγραμμα stock option.

Επίσης, αποφασίστηκε η τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας έτσι ώστε να μπορεί αυτή να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε άλλους τομείς και τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Η ανωτέρω πιθανή επέκταση της δραστηριότητας της εταιρίας θα αποφασισθεί μελλοντικά από τη Διοίκηση, εφόσον κριθεί σκόπιμη. Η ίδια η Διοίκηση εκτιμά ότι αυτού του είδους η δραστηριότητα δεν θα επηρεάσει ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v