Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωπαϊκή Πίστη: Συνεργασία με την Bedor EXCΕΜ

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης των πόρων της και της μείωσης των λειτουργικών της εξόδων, ανέθεσε στην εταιρία Bedor EXCEM ΑΕ το έργο της αναδιοργάνωσης των υφιστάμενων μέσων που διαθέτει.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Συνεργασία με την Bedor EXCΕΜ
Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης των πόρων της και της μείωσης των λειτουργικών της εξόδων, ανέθεσε στην εταιρία Bedor EXCEM ΑΕ το έργο της αναδιοργάνωσης των υφιστάμενων μέσων που διαθέτει, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας. 

Σημειώνεται, ότι η Bedor EXCEM ΑΕ με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει, θα βοηθήσει αποτελεσματικά στην ορθολογική διαχείριση του κόστους, στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v