Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΙΕΜΕΚ: Απέκτησε το 100% της ALDIM

Η ΕΛΒΙΕΜΕΚ προέβη την 26/9/2011 στην αγορά του 100% των μετοχών της εταιρίας ALDIM ΑΕ, η οποία είναι συμφερόντων Νικολάου Ρεμαντά και της οικογενείας του, έναντι του ποσού των 13.000€.

ΕΛΒΙΕΜΕΚ: Απέκτησε το 100% της  ALDIM
Η ΕΛΒΙΕΜΕΚ προέβη την 26/9/2011 στην αγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία ALDIM ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία είναι συμφερόντων Νικολάου Ρεμαντά και της οικογενείας του, έναντι του ποσού των 13.000€.

Οι εταιρείες ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε. και ALDIM A.E. είναι συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24, λόγω

α) του κ. Νικολάου Ρεμαντά, ο οποίος ήταν μέτοχος της ALDIM ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. με ποσοστό 58,8%, είναι Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε. και ελέγχει την τελευταία μέσω των εταιρειών-μετόχων REMCO HOLDINGS A.E. και ΤΡΙΤΩΝ Α.Ε. σε ποσοστό 74,5% και

β) του κ. Δημητρίου Ρεμαντά, ο οποίος ήταν μέτοχος της ALDIM ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. με ποσοστό 31,2%, είναι γιος του κ. Νικολάου Ρεμαντά, Προέδρου Δ.Σ. της ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε. και μέλος Δ.Σ. της ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v