Επίλεκτος: Επέκταση στην ενέργεια

Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 32% (από τα 32 στα 42,3 εκατ. ευρώ) και περιορισμό των ζημιών από τα 9,6 στα 2,48 εκατ. ευρώ, σημείωσε η Επίλεκτος σε ενοποιημένη βάση, κατά τη δωδεκάμηνη χρήση που έληξε στις 30/6/2011.

Επίλεκτος: Επέκταση στην ενέργεια
Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 32% (από τα 32 στα 42,3 εκατ. ευρώ) και περιορισμό των ζημιών από τα 9,6 στα 2,48 εκατ. ευρώ, σημείωσε η Επίλεκτος σε ενοποιημένη βάση, κατά τη δωδεκάμηνη χρήση που έληξε στις 30/6/2011.

Η άνοδος των εσόδων οφείλεται στη λειτουργία του νέου φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 9,99 MW μέσα στο 2011, καθώς και από τις αυξημένες τιμές πώλησης των νημάτων.

Πάντως, από τον Ιούνιο παρατηρείται επιδείνωση της κατάστασης στον χώρο της κλωστοϋφαντουργίας, με την περίοδο της ανάκαμψης που είχε προηγηθεί, να διακόπτεται. Συγκεκριμένα, ενώ η τιμή του βάμβακος παραμένει σε επίπεδα ρεκόρ, αντίθετα η τιμή του νήματος έχει ακολουθήσει πτωτική πορεία.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η διοίκηση της Επιλέκτου αποφάσισε τη μείωση της παραγωγής μέχρις ότου η αγορά να ισορροπήσει και τη συμφωνία με τους εργαζόμενους για εκ περιτροπής εργασία.

Το πρόγραμμα αναδιοργάνωσης των λειτουργικών δομών της εισηγμένης έχει ολοκληρωθεί και βασικός στόχος παραμένει η μείωση των ζημιών που παρατηρούνται κατά τα τελευταία έτη.

Στον τομέα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, μέσα στο 2011 ξεκίνησε η λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 9,99 MW και ήδη έχει αρχίσει να αποδίδει έσοδα.

Επιπλέον, ο Όμιλος έχει εξασφαλίσει άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τόσο από σταθμό βιοαερίου (5,25 MW) όσο και βιομάζα (2,5 MW). Η διοίκηση του Ομίλου εξετάζει την εξαγορά αδειών παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, καθώς και το ενδεχόμενο στρατηγικής συνεργασίας για την ανάπτυξη νέων έργων που θα αποφέρουν πλεονεκτήματα.

Πρόσφατα, η Επίλεκτος κατέθεσε πρόταση εξαγοράς της πλειοψηφίας των μετοχών της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, με στόχο όχι μόνο την επέκταση στο χώρο της ενέργειας, αλλά και τη διεύρυνση της συνεργασίας που έχει ο Όμιλος με τον αγροτικό τομέα της χώρας.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v