Κ. Σαραντόπουλος: Πώληση 79.000 κοινών μετοχών

Η Ανώνυμος Κτηματική Εταιρεία Κ. Σαραντόπουλος προέβη σε πώληση 79.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος, συνολικής αξίας ευρώ 89.270.

Κ. Σαραντόπουλος: Πώληση 79.000 κοινών μετοχών
Η εταιρεία Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος ανακοίνωσε ότι η εταιρεία Ανώνυμος Κτηματική Εταιρεία Κ. Σαραντόπουλος συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας, κ. Θεόδωρο Κ. Σαραντόπουλο προέβη σε πώληση 79.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Κ. Σαραντόπουλος, συνολικής αξίας ευρώ 89.270.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v