Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

3Α: Αναβλήθηκε για τις 14 Μαρτίου η ΓΣ

Η 3Α ανακοινώνει ότι η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων κοινών μετά ψήφου μετοχών, της 27.02.2012 αναβλήθηκε λόγω μη υπάρξεως της απαιτούμενης εκ του νόμου και του καταστατικού απαρτίας.

3Α: Αναβλήθηκε για τις 14 Μαρτίου η ΓΣ
Η ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ ανακοινώνει ότι η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων κοινών μετά ψήφου μετοχών, της 27.02.2012 αναβλήθηκε λόγω μη υπάρξεως της απαιτούμενης εκ του νόμου και του καταστατικού απαρτίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την από 3/2/2012 δημοσίευση της πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η A΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση θα συνεδριάσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω αναφερόμενη πρόσκληση, στις 14 Μαρτίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αντίστοιχα η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, της 27.02.2012 αναβλήθηκε για στις 14 Μαρτίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v