Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΙ ΚΡΙ: Αγορά 4.098 μετοχών από τον Γ. Τσινάβο

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. ανακοίνωσε ότι ο κος Τσινάβος Γεώργιος προέβη στις 17/5/2012 σε αγορά 4.098 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής καθαρής αξίας 2.542,56 ευρώ.

ΚΡΙ ΚΡΙ: Αγορά 4.098 μετοχών από τον Γ. Τσινάβο
Η Βιομηχανία Γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. ανακοίνωσε ότι ο κος Τσινάβος Γεώργιος, Υπόχρεο Πρόσωπο ως τέκνο του κου Τσινάβου Παναγιώτη (Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου της Εταιρείας), προέβη στις 17/5/2012 σε αγορά 4.098 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής καθαρής αξίας 2.542,56 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v