Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εριουργία Τρία Άλφα: ΑΜΚ κατά 2.244.419€

Η εταιρεία Εριουργία Τρία Άλφα ενέκρινε, κατά την Β' Επαναληπτική ΓΣ, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά 2.244.419€ δια της εκδόσεως 793.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

Εριουργία Τρία Άλφα: ΑΜΚ κατά 2.244.419€
Η εταιρεία Εριουργία Τρία Άλφα ενέκρινε, κατά την Β' Επαναληπτική ΓΣ της 10ης Σεπτεμβρίου, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά 2.244.419€ δια της εκδόσεως 793.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή εκδόσεως την σημερινή ονομαστική τους αξία ήτοι 2,83 ευρώ, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων με αναλογία 13 νέες για κάθε 10 παλαιές και ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Στη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν δικαίωμα προτιμήσεως όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι, κοινοί και προνομιούχοι.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v