Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τρία Αλφα: Δεν διανέμει μέρισμα για το 2004

Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2004, λόγω μη επάρκειας κερδών, ανακοίνωσε η εταιρία Τρία Αλφα, της οποίας η τακτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος από 27/06/05 έως 30/06/05.

Τρία Αλφα: Δεν διανέμει μέρισμα για το 2004
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2004, λόγω μη επάρκειας κερδών, ανακοίνωσε η εταιρία Τρία Αλφα, της οποίας η τακτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος από 27/06/05 έως 30/06/05.

Η εταιρία γνωστοποίησε ότι θα καταβάλει τόκους (προς το 6% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας των μετοχών, μείον ο φόρος που αναλογεί), στους κατόχους προνομιούχων μετοχών.

Η ετήσια τακτική συνέλευση θα αποφασίσει για την καταβολή των τόκων των προνομιούχων μετοχών η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού ορίου που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v