Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καρέλια: Αύξηση 15% στα κέρδη ομίλου

Με αύξηση 5,58% στον κύκλο εργασιών και με βελτίωση 14,94% στα κέρδη μετά φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας έκλεισε το 2005 για τον όμιλο της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια. Αύξηση 5,37% στα έσοδα και 13,71% στα κέρδη για τη μητρική.

Καρέλια: Αύξηση 15% στα κέρδη ομίλου
Αυξημένα εμφανίζονται τα οικονομικά αποτελέσματα του 2005 για την Καπνοβιομηχανία Καρέλια, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της περιόδου ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της καπνοβιομηχανίας παρουσιάζει 5,58% αύξηση, διαμορφούμενος στα 435,6 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 412,36 εκατ. ευρώ του 2004.

Τα κέρδη μετά φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας ενισχύθηκαν στο εξεταζόμενο διάστημα κατά 14,94% και ανήλθαν στα 31,90 εκατ. ευρώ, από 27,76 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η μητρική τα έσοδα της οποίας παρουσιάζουν αύξηση 5,37%, στα 432,32 εκατ. ευρώ από 410,08 εκατ. ευρώ του 2004, με τα κέρδη μετά φόρων να ενισχύονται κατά 13,71% καθώς ανήλθαν στα 32,34 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με 28,42 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v