Δείτε εδώ την αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

Επαναδημοσιεύτηκε βιβλίο των Lloyd's για την πρακτική των ναυλώσεων

Η νέα έκδοση έχει αναθεωρηθεί πλήρως και επικαιροποιηθεί, ώστε να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες τάσεις της πρακτικής των ναυλώσεων, τις νομικές εξελίξεις, καθώς και τις νεότερες φόρμες των τυποποιημένων ναυλοσυμφώνων.

Επαναδημοσιεύτηκε βιβλίο των Lloyd's για την πρακτική των ναυλώσεων

Το κλασικό αγγλικό βιβλίο των Lloyd’s για την πρακτική των ναυλώσεων - που ξεκίνησε την επιτυχημένη πορεία του το 1980 - κυκλοφορεί πλέον στην 8η έκδοση υπό νέα συγγραφική ομάδα (Εύη Πλωμαρίτου, Αντώνης Παπαδόπουλος), αλλά από τον ίδιο εκδότη (Informa Law from Routledge, Taylor & Francis Group), στα πλαίσια της εκδοτικής σειράς “Lloyd’s Practical Shipping Guides”.

Πρόκειται για ένα πρώτο σημείο αναφοράς προς όσους επιθυμούν να κατανοήσουν τους μηχανισμούς και τις πρακτικές των ναυλώσεων πλοίων, αλλά και της ναυτιλιακής αγοράς γενικότερα. Οι συγγραφείς, βασιζόμενοι στην προσωπική εμπειρία, την πρωτογενή έρευνα, την εκτενή βιβλιογραφία και τις εξαιρετικές πηγές, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων γύρω από το αντικείμενο, παρουσιάζοντας εμπεριστατωμένα τις εμπορικές, οικονομικές, νομικές, επιχειρησιακές και διοικητικές πτυχές της ναύλωσης, μέσα από πολυάριθμες μελέτες περιπτώσεων και απτά παραδείγματα που συνδέουν τη θεωρία με την πράξη.

Η νέα έκδοση έχει αναθεωρηθεί πλήρως και επικαιροποιηθεί, ώστε να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες τάσεις της πρακτικής των ναυλώσεων, τις νομικές εξελίξεις, καθώς και τις νεότερες φόρμες των τυποποιημένων ναυλοσυμφώνων. Συγκεκριμένα, η πρόσφατη έκδοση:

• Έχει εμπλουτιστεί με πρακτικά, εμπορικά παραδείγματα, που καλύπτουν κρίσιμες πλευρές της ναύλωσης, π.χ. τον προϋπολογισμό οικονομικού αποτελέσματος ναύλωσης (voyage estimation), τη σύγκριση εναλλακτικών επιλογών ναύλωσης, τη σημασία του ισοδύναμου ναύλου χρονοναύλωσης (time charter equivalent), τη διαπραγμάτευση της ναύλωσης και τους υπολογισμούς ναύλων δεξαμενοπλοίων με βάση την ανάλυση του δείκτη Worldscale.

• Περιγράφει τις βασικές αρχές υπολογισμού σταλιών-επισταλιών (laytime calculation), συμπεριλαμβάνοντας αναφορά στους ορισμούς “Laytime Definitions for Charterparties 2013”, στο σχετικό σχολιασμό τους από τη BIMCO, καθώς και σε ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής τους.

• Παρουσιάζει το ναυτιλιακό μάρκετινγκ ως σύγχρονο εργαλείο βελτίωσης της πολιτικής των ναυλώσεων και της επιχειρηματικής στρατηγικής των ναυτιλιακών εταιρειών.

• Διευρύνει την κάλυψη του οικονομικού πλαισίου της ναύλωσης, συμπεριλαμβάνοντας εκτενή περιγραφή των ναυλαγορών, των πλοίων, των φορτίων και των θαλάσσιων εμπορικών διαδρομών τους, δίνοντας ενδεικτικά παραδείγματα κλεισιμάτων ναύλωσης (fixtures).

• Συμπεριλαμβάνει πίνακες ναύλων χρονοναύλωσης για όλους τους τύπους πλοίων από το 1980 έως το 2015.

• Αναλύει ρήτρες, όρους και διατυπώσεις που εφαρμόζονται ανά τύπο ναύλωσης, κάνοντας αναφορά στις επικαιροποιημένες εκδόσεις των πιο γνωστών ναυλοσυμφώνων (π.χ. NYPE 2015). Επίσης, περιγράφει λεπτομερώς τον καταμερισμό υποχρεώσεων, ευθυνών, καθηκόντων και δικαιωμάτων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών των ναυλοσυμφώνων ανά τύπο ναύλωσης.

• Περιέχει αναλυτικό, ερμηνευτικό γλωσσάριο με τυπικούς όρους και συντομογραφίες των ναυλώσεων.

• Επιδιώκει να διατηρήσει το περιεκτικό, έγκυρο και εύκολα κατανοητό στυλ γραφής των προηγούμενων εκδόσεων.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί έναν ουσιαστικό οδηγό για τους επαγγελματίες που εργάζονται ή επιθυμούν να ενταχθούν στο χώρο των ναυλώσεων, καθώς και για όσους ενδιαφέρονται να ερευνήσουν αυτό το εξαιρετικά σημαντικό πεδίο της εμπορικής ναυτιλίας.

Οι συγγραφείς:
Η Δρ. Eύη Πλωμαρίτου είναι Ναυτιλιακή Σύμβουλος στο Lloyd's Maritime Academy (UK) και Λέκτορας στο Frederick University (Cyprus).
Ο κ. Aντώνης Παπαδόπουλος είναι Αναλυτής Ναυτιλιακών Χρηματοδοτήσεων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus