Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Με 7 αλλαγές τα νέα μετοχολόγια (Διόρθωση)

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 7 εταιριών, περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων των εισηγμένων εταιριών, με ημερομηνία 19 Ιουνίου 2006.

Με 7 αλλαγές τα νέα μετοχολόγια  (Διόρθωση)
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 7 εταιριών, περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων των εισηγμένων εταιριών, με ημερομηνία 19 Ιουνίου 2006.

Ειδικότερα, στις 16 Ιουνίου η εταιρία Interwood εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Ξυλεμπορίας αποκτώντας ποσοστό 28,850%. (*)

Στην νέα λίστα που δόθηκε στη δημοσιότητα, ξεχωρίζει η αλλαγή στη μετοχική σύνθεση της Δέλτα Project, όπως αυτή προέκυψε μετά και την ολοκλήρωση της μεταβίβασης στις 13 Ιουνίου 2006, συνολικού ποσοστού 52,6% της εταιρίας από τους βασικούς μετόχους κ.κ. Κατσαρό Κωνσταντίνο, Κατσαρού Μαρία, Δεληγιώργη Αναστασίου, Δεληγιώργη Ευσταθίας και Παπαγεωργίου Ευάγγελου, προς τον όμιλο Μυτιληναίο και τον Ευάγγελο Μυτιληναίο.

Αναλυτικότερα, το ποσοστό του κ. Κωνσταντίνου Κατσαρού στη Δέλτα Project κατήλθε σε 5,180% από 24,350%, του κ. Αναστάσιου Δεληγιώργη σε 5,130% από 23,550%, του κ. Ευάγγελου Παπαγεωργίου κατήλθε σε 3,740% από 8,480%, της Μαρίας Κατσαρού σε 1,790% από 7,210% και το ποσοστό της Ευσταθίας Δεληγιώργη στη Δέλτα Project διαμορφώθηκε στο 1,520% από 7,210%.

Από το ανωτέρω ποσοστό στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο μεταβιβάστηκε το 8% της Δέλτα Project, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 44,624% μεταβιβάστηκε στην Μυτιληναίος Όμιλος Επιχειρήσεων.

Επίσης, στις 29 Μαΐου 2006, το ποσοστό των ιδίων μετοχών που κατείχε η Βιοτέρ κατήλθε σε 3,970% από 5,190%.

Σε 4,200% από 7,680% περιόρισε το ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρία Ζήνων, η Εγνατία Ασφαλιστική στις 15 Ιουνίου 2006.

Σε αυξήσεις ποσοστών σε θυγατρικές προχώρησε στις 13 Ιουνίου η Alpha Bank. Πιο συγκεκριμένα το ποσοστό της στην Alpha Αστικά Ακίνητα διαμορφώθηκε σε 64,3535% από 61,295% και στην Ιονική Ξενοδοχειακή σε 92,3379% από 89,275%.

Τέλος, σε 28,309% από 10,042% ανήλθε το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του κ. Ιωάννη Καλογεράκη στο μετοχικό κεφάλαιο της Altius AEEX στις 13 Ιουνίου. Στο ανωτέρω ποσοστό του μετόχου περιλαμβάνονται τα δικαιωμάτα ψήφου που κατέχει άμεσα, ήτοι 10,042%, και που κατέχει η ελεγχόμενη από αυτόν εταιρία Artion ΑΧΕΠΕΥ, ήτοι 18,268%.

Επιμέλεια: Γλάρου Ελένη

(*) Εκ παραδρομής έγινε εσφαλμένη αναφορά στην εταιρία Ακρίτας αντί του ορθού ”Ξυλεμπορία”.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v