Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κεφαλαιαγορά: Λουκέτο σε 299 ΑΕΛΔΕ

Την απαγόρευση λειτουργίας 299 ΑΕΛΔΕ διότι δεν υπέβαλαν αίτηση προκειμένου να μετατραπούν σε ΑΕΕΔ, καθώς και την επιβολή προστίμων σε τρείς εισηγμένες και μία ΑΧΕ, ενέκρινε κατά τη συημερινή της συνεδρίαση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Κεφαλαιαγορά: Λουκέτο σε 299 ΑΕΛΔΕ
Την απαγόρευση λειτουργίας 299 ΑΕΛΔΕ διότι δεν υπέβαλαν αίτηση προκειμένου να μετατραπούν σε ΑΕΕΔ, καθώς και την επιβολή προστίμων σε δύο εισηγμένες και μία ΑΧΕ, ενέκρινε κατά τη συημερινή της συνεδρίαση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Άναλυτικότερα, αποφασίστηκε η απαγόρευση λειτουργίας 299 ΑΕΛΔΕ. H απόφαση ελήφθη διότι οι συγκεκριμένες ΑΕΛΔΕ δεν υπέβαλαν αίτηση προκειμένου να μετατραπούν σε ΑΕΕΔ, όπως απαιτεί η νομοθεσία.

O σχετικός κατάλογος των 299 ΑΕΛΔΕ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) όπως επίσης και ο κατάλογος των ΑΕΛΔΕ που έχουν εμπρόθεσμα υποβάλει αιτήσεις για τη μετατροπή τους σε ΑΕΕΔ.

Ακόμα, ελήφθη η απόφαση για τη λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τον ορισμό του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ως διαχειριστή και θεματοφύλακα του Επικουρικού.

Αποφασίστηκε η χορήγηση άδειας λειτουργίας στις υπό σύσταση εταιρίες ΤΑΛΑΝΤΟΝ Α.Ε.Ε.Δ. και ΚΟΥΑΝΤΟΥΜ Α.Ε.Ε.Δ.

Τέλος, αποφασίστηκε η επιβολή προστίμων 6.000 ευρώ στην εταιρία Alsinco και από 7.500 ευρώ στις εταιρίες Φιερατέξ και Λάμψα διότι υπέβαλαν εκπρόθεσμα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρελθουσών χρήσεων.

Την επιβολή προστίμου 15.000 ευρώ στην εταιρία ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Χ.Ε. για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v