Hellas OnLine: Υποχρεωτική δημόσια πρόταση από τη Vodafone

Οι μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονται σε 15.847.294 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 8,82% των δικαιωμάτων ψήφου της Hellas OnLine.

Hellas OnLine: Υποχρεωτική δημόσια πρόταση από τη Vodafone

Η «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ανακοίνωσε την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, προς όλους τους κατόχους μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 έκαστη της Hellas OnLine.

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται κατά την ημερομηνία της παρούσης σε € 56.521.026,90 και διαιρείται σε 179.707.771 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία και σε 8.695.652 προνομιούχες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

H διαπραγμάτευση των μετοχών της Hellas OnLine στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το Χ.Α.) ξεκίνησε, συνεπεία της συγχώνευσης με την εισηγμένη εταιρεία UNIBRAIN, στις 18 Ιουνίου 2008 και από τις 3 Ιουλίου 2009 διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης.

Κατά την 25η Νοεμβρίου 2014, οι εταιρείες του ομίλου Intracom Holdings, ήτοι οι Intracom Holdings, Intrasoft International - Ελληνικό Υποκατάστημα, Intrasoft International SA, Duckelco Holdings Co Ltd, Ingrelenco Trading Co Ltd μεταβίβασαν στον VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ μέσω προσυμφωνημένων χρηματιστηριακών συναλλαγών (block trade) το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας που κατείχαν, ήτοι 102.867.582 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 57,24% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, έναντι τιμήματος € 0,563 ανά Μετοχή, κατ'ανώτατο.

Η Intracom Holdings μεταβίβασε επιπλέον το σύνολο των προνομιούχων μετοχών που κατείχε, ήτοι 8.695.652 προνομιούχες μετοχές έναντι τιμήματος €1,15 ανά προνομιούχο μετοχή. Τέλος, κατά την ίδια ημερομηνία η εταιρεία World Equities Investments Holdings S.A. μεταβίβασε τον Προτείνοντα μέσω προσυμφωνημένης χρηματιστηριακής συναλλαγής (block trade) 27.869.231 Μετοχές τις οποίες κατείχε και οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 15,51% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας έναντι τιμήματος € 0,563 ανά Μετοχή.

Ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης την 4η Δεκεμβρίου 2014 ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.») και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας στα ως άνω πρόσωπα το σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου.

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης η Vodafone-Παναφον δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Hellas OnLine, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, κατά την 25η Νοεμβρίου 2014. Συνεπώς, οι μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονται σε 15.847.294 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 8,82% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»).

H Vodafone-Πάναφον προσφέρει €0,563 για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης που προσφέρεται έγκυρα. Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των μεταβιβαζόμενων μετοχών στον Προτείνοντα.

Σημειώνεται ότι, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων, την καταβολή των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., σήμερα ανερχόμενων σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης και η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζομένων μετοχών επί (Χ) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Τιμήματος και της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο Χ.Α. κατά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην E.X.A.E. και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίση με το μικρότερο μεταξύ των € 20 ή του 20% της αξίας της συναλλαγής για κάθε αποδεχόμενο μέτοχο. Κατά συνέπεια, οι αποδεχόμενοι μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος, δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα εκκαθάρισης αλλά μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

***Αναλυτικά ολόκληρη η Δημόσια Πρόταση της Vodafone, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v