Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Οι... «παγίδες» των αποτελεσμάτων εξαμήνου

Όταν η σύγκριση με τα περυσινά κέρδη λέει τη μισή αλήθεια. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελεσμάτων που επηρεάστηκαν από έκτακτους και μη επαναλαμβανόμενους παράγοντες. Οι απομειώσεις, οι προβλέψεις και οι... πωλήσεις που ανεβάζουν τα νούμερα.

ΧΑ: Οι... «παγίδες» των αποτελεσμάτων εξαμήνου

Η δημοσίευση των λογιστικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιρειών αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους μετόχους μειοψηφίας, προκειμένου:

• Να ενημερωθούν για την υγεία και τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στις οποίες έχουν τοποθετήσει, ή σχεδιάζουν να τοποθετήσουν τα χρήματά τους.

• Να λάβουν μια γεύση των προοπτικών και των κινδύνων της επένδυσής τους.

Η αξιολόγηση της πορείας μιας εταιρείας μέσω των λογιστικών της καταστάσεων αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία, ωστόσο πολλοί επενδυτές αρκούνται στο να συγκρίνουν το ύψος των κερδών της τρέχουσας περιόδου με το αντίστοιχο περυσινό.

Μεταξύ των κινδύνων που παρουσιάζει αυτή η απλουστευμένη επιλογή συγκαταλέγεται το ενδεχόμενο ύπαρξης έκτακτων (μη επαναλαμβανόμενων, θετικών ή αρνητικών) γεγονότων, είτε κατά τη φετινή εξεταζόμενη περίοδο, είτε κατά την αντίστοιχη περυσινή, με αποτέλεσμα η σύγκριση των λογιστικών κερδών να οδηγεί σε εσφαλμένα συμπεράσματα.

Ειδικότερα, αναφέρουμε παρακάτω μερικά από τα έκτακτα αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών στις φετινές εξαμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις, η δημοσίευση των οποίων ολοκληρώθηκε προχθές.

Εταιρίες ακίνητης περιουσίας: Αρνητικά έχουν επηρεαστεί φέτος από τη λογιστική απομείωση της εύλογης αξίας των ακινήτων τους οι εταιρείες Lamda Development, Grivalia, MIG Real Estate και Trastor.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Φέτος υπήρξε απομείωση της αξίας συμμετοχής θυγατρικών της στην Eldorado Gold ύψους 19,8 εκατ. ευρώ, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2014 τα αποτελέσματα είχαν μειωθεί κατά 45,6 εκατ. ευρώ, λόγω της αντίστοιχης απομείωσης αξίας συμμετοχής στην ίδια θυγατρική.

ΟΛΠ: Από τη μια πλευρά, φέτος είχαμε αντιστροφή περυσινής πρόβλεψης 4,8 εκατ. ευρώ (έκτακτο έσοδο) και από την άλλη, μια απομείωση συμμετοχών κοντά στο ένα εκατομμύριο ευρώ (έκτακτη ζημία).

ΕΧΑΕ: Πέρυσι, τα αποτελέσματα της εισηγμένης είχαν επηρεαστεί θετικά από τις μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών.

ΑΠΕ: Το πρώτο εξάμηνο του 2014, έκτακτες ζημίες είχαν λογιστεί σε όσες δεκάδες εισηγμένες εταιρείες δραστηριοποιούνται στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λόγω της αναδρομικής επιβάρυνσης των τιμολογίων τους.

Κυριακίδης Μάρμαρα: Έκτακτα αρνητικά αποτελέσματα έχουν υπάρξει φέτος λόγω ζημιών χαρτοφυλακίου.

Πετρόπουλος: Έκτακτη φετινή επιβάρυνση εξαιτίας επιβληθέντος φορολογικού προστίμου.

Κορρές: Η εισηγμένη είχε εγγράψει πέρυσι έκτακτα έξοδα αναδιοργάνωσης που δεν επαναλήφθηκαν φέτος.

Ιντρακάτ: Τα περυσινά αποτελέσματα είχαν επιβαρυνθεί με ζημίες από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 866 χιλ. ευρώ, εξέλιξη που δεν επαναλήφθηκε φέτος.

Coca-Cola Hellenic: Είχε προχωρήσει τόσο πέρυσι όσο και φέτος σε έξοδα αναδιοργάνωσης 11,9 και 22,4 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Quest Holdings: Ενεγράφησαν φέτος απομειώσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων ύψους 3,73 εκατ. ευρώ.

Ιατρικό Αθηνών: Η εισηγμένη διέγραψε φέτος απαιτήσεις προηγούμενων ετών ύψους 3,4 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι τα αποτελέσματα ήταν εκτάκτως αυξημένα κατά 9,66 εκατ. ευρώ.

ΕΥΔΑΠ: Η εταιρεία είχε εγγράψει πέρυσι υψηλές προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων που φέτος δεν επαναλήφθηκαν.

Frigoglass: Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 η Frigoglass είχε λογιστικοποιήσει 36 εκατ. ευρώ για δαπάνες αναδιάρθρωσης.

Κτήμα Λαζαρίδη: Τα φετινά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με εφάπαξ απομείωση παγίων ύψους 739 χιλ. ευρώ.

DIONIC: Η επιστροφή σε έντονα κερδοφόρο αποτέλεσμα οφείλεται σε έκτακτα κονδύλια, όπως 5,22 εκατ. ευρώ στον λογαριασμό «διαφορές αποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων» και 1,37 εκατ. εξαιτίας πώλησης μέρους της δραστηριότητας θυγατρικής εταιρείας.

Τρόπαια: Η εκτίναξη του EBITDA από τα 670 χιλ. στα 11,84 εκατ. ευρώ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πώληση πλοίου και διαγραφή δανειακών υποχρεώσεων θυγατρικής εταιρείας.

Κυριακούλης: Έκτακτο κέρδος 2,2 εκατ. από πώληση συμμετοχής.

J&P Άβαξ: Κατά το πρώτο μισό του 2014, ο Όμιλος είχε επιβαρυνθεί με έκτακτες δαπάνες 17,6 εκατ. ευρώ που δεν επαναλήφθηκαν φέτος.

Μπ. Βωβός: Απομειώσεις υποχρεώσεων με βάση το πρόγραμμα διάσωσης της εταιρείας.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v