Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νational-P&K:Αυξημένο το risk profile της αγοράς

Οι Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Φουρλής, Jumbo, ΟΠΑΠ, S&B, Μέτκα και ΔΕΗ αποτελούν τις κύριες επιλογές της Νational Sec - P&K, όπως περιγράφονται στην τριμηνιαία ανασκόπηση της χρηματιστηριακής που φέρει χθεσινή ημερομηνία. Τι σχολιάζει η χρηματιστηριακή για τις 8 εισηγμένες που αποτελούν τις κύριες επιλογές.

Νational-P&K:Αυξημένο το risk profile της αγοράς
Οι Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Φουρλής, Jumbo, ΟΠΑΠ, S&B, Μέτκα και ΔΕΗ αποτελούν τις κύριες επιλογές της Νational Sec - P&K, όπως περιγράφονται στην τριμηνιαία ανασκόπηση της χρηματιστηριακής που φέρει με ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου.

Αυξημένο βρίσκει το συνολικό προφίλ κινδύνου της ελληνικής αγοράς η χρηματιστηριακή - κάτι το οποίο κατά την γνώμη μας μπορεί να οδηγήσει σε συμπίεση των πολλαπλασιαστών μας, αναφέρει.

”Παρόλο που τα κύρια επενδυτικά μας θέματα (οικονομική ανάπτυξη, περιφερειακή επέκταση, εταιρική δραστηριότητα και αναδιάρθρωση) ισχύουν ακόμη, επισημαίνουμε ότι η θετική επίδραση δύο εκ των αυτών, της οικονομικής ανάπτυξης και της περιφερειακής επέκτασης έχει εξασθενήσει τελευταία εξαιτίας της πιστωτικής αναταραχής και της κατάστασης ανάμεσα στον ΟΤΕ και την MIG, λέει η National Sec - P&K.

Από την άλλη μεριά, οι πρόσφατες εξελίξεις στην ΔΕΗ που αφορούν στην επιτάχυνση των προσπαθειών αναδιάρθρωσης ενισχύουν την θετική επίδραση αυτού του επενδυτικού θέματος, προσθέτει.

Η εκτίμηση μας για την ανάπτυξη των κερδών ανά μετοχή το ΄07 μειώθηκε κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες στο 25,89% κυρίως εξαιτίας της καθοδικής αναθεώρησης των εκτιμήσεών μας για την ΔΕΗ, την Motor Oil, τα Ελληνικά Πετρέλαια και τον Τιτάνα. Οι εταιρίες που παρακολουθούμε διαπραγματεύονται σε 17,4x τα κέρδη ’07 κάτι που είναι υψηλότερο από το 12,2x της Ευρώπης εξαιτίας των χαμηλών προσδοκιών για τα έσοδα των σημαντικών ευρωπαϊκών τραπεζών.

Σε ό,τι αφορά τα πρόσφατα εταιρικά αποτελέσματα η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι οι αρνητικές εκπλήξεις ήταν σχεδόν διπλάσιες από τις θετικές με τον αριθμό των αποτελεσμάτων τα οποία ήταν είτε ”ανάμικτα” είτε ”σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας” να ανέρχεται στο 50% του συνόλου. Ο απόλυτος αριθμός των αρνητικών εκπλήξεων αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο ενώ ο αριθμός των θετικών εκπλήξεων μειώθηκε σε τριμηνιαία βάση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το τρίμηνο έπεται ενός άλλου με επίσης αυξανόμενο αριθμό αρνητικών εκπλήξεων, και αν αυτό συνεχιστεί και το τέταρτο τρίμηνο του έτους, δηλαδή έχουμε αρνητικό αριθμό θετικών εκπλήξεων, θα παρατηρήσουμε μια τάση την οποία είδαμε τελευταία φορά κατά την διάρκεια του 2001-02.

Σε αντίθεση με το προηγούμενο τρίμηνο οι αρνητικές εκπλήξεις προέρχονται τόσο από τις εταιρίες μεγάλης κεφαλαιοποίησης όσο και από τις εταιρίες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Να υπενθυμίσουμε ότι το συμπέρασμα αυτό βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που αφορά τα αποτελέσματα και δεν πρέπει να συνδέεται μόνο με εκπλήξεις στα βασικά μεγέθη. Τα έσοδα για τις εταιρίες που παρακολουθούμε ήταν αυξημένα κατά 11% και τα καθαρά κέρδη κατά 23%, ανάλογα των εκτιμήσεων, αναφέρει η χρηματιστηριακή.

Αναλυτικά, για τις κύριες επιλογές της, η Εθνική P&K σημειώνει:

Eurobank: Έχει την πλέον διαφοροποιημένη παρουσία στην περιοχή στοχεύοντας σε μια αγορά 200 εκ. ανθρώπων που αποτελείται από 6 χώρες. Παρουσιάζει ένα εξαιρετικό ιστορικό αποτελεσμάτων τόσο στο εγχώριο περιβάλλον αλλά και στις νέες χώρες που δραστηριοποιείται με την εφαρμογή ενός επιτυχημένου επιχειρηματικού μοντέλου. Μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου τέθηκαν νέοι στόχοι: Το 35% των καθαρών εσόδων μέχρι το 2010 αναμένεται να προέρχεται από δραστηριότητες στο εξωτερικό. Εκτιμούμε τα καθαρά κέρδη του ομίλου να παρουσιάσουν μέση ετήσια αύξηση κατά 23% και το 2010 να ανέρχονται σε1,55 δισ. €.

Τράπεζα Πειραιώς: Τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου και η πρόσφατη επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποδεικνύουν ότι αυτή η σταθερή πορεία ανάπτυξης παραμένει ανέγγιχτη. Εκτιμούμε αύξηση του μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα και ταχεία επέκταση στο εξωτερικό. Με σημαντικό ποσοστό του δικτύου καταστημάτων να μη βρίσκεται ακόμη σε φάση ωρίμανσης εκτιμούμε μέση ετήσια αύξηση των καθαρών κερδών για την περίοδο ’07-’10 κατά 30% με πιθανές θετικές εκπλήξεις στο μέλλον.

Φουρλής: Θετική προοπτική με αποδεδειγμένη εκτελεστική δυναμικότητα, έγκαιρο άνοιγμα των νέων καταστημάτων, και σημαντικός μεσοπρόθεσμος καταλύτης η εισαγωγή των τμηματικών πληρωμών (περίπου οι μισές πωλήσεις προϊόντων σπιτιού στην Ελλάδα πραγματοποιούνται μέσω τμηματικών πληρωμών) και επέκταση των υπαρχουσών ειδών στα καταστήματα – από 6,500 είδη τώρα στα 8,500.

Jumbo: Είμαστε θετικοί για την εταιρία καθώς παρουσιάζει ένα ηγετικό μερίδιο αγοράς, ένα ικανοποιητικό μερίδιο αγοράς, δυναμική ανάπτυξης μέσα από τη διεθνή επέκταση και άνοιγμα νέων καταστημάτων στην Ελλάδα που συνδέονται με την ισχυρή παραγωγή μετρητών.

ΟΠΑΠ: Πληρώνει μία πολύ ελκυστική μερισματική απόδοση ενώ παράλληλα η ανάπτυξη των κερδών ανά μετοχή στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα είναι ισχυρή κυρίως εξαιτίας του περιορισμού του κόστους που προέρχεται από τη διαχείριση του κινδύνου εντός της εταιρίας. Κατά την γνώμη μας το θέμα του τεχνολογικού εξοπλισμού και ο κίνδυνος u964 της απελευθέρωσης της αγοράς έχουν ήδη αποτυπωθεί και βλέπουμε μια μέση συνολική απόδοση για τις μετοχές η οποία είναι υψηλότερη από αυτή της αγοράς.

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά: Δυναμική ανάπτυξης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω: α) της οργανικής ανάπτυξης στις δραστηριότητες των βιομηχανικών ορυκτών, β) εξαγορές σημαντικής προστιθέμενης αξίας. Θετικές εξελίξεις αποτέλεσαν η ευνοϊκή απόφαση του δικαστηρίου για το ορυχείο στην Φωκίδα, το νέο συμβόλαιο του βωξίτη στην Σαουδική Αραβία καθώς και οι πρόσφατες εξαγορές των μονάδων επεξεργασίας μπεντονίτη στις ΗΠΑ. Ισχυρά θεμελιώδη, ελκυστική αποτίμηση και ικανοποιητική μερισματική απόδοση.

Μέτκα: Προσδοκώντας ιστορικά υψηλή κερδοφορία το 2008 και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο να προσεγγίζει το €1δις (περίπου 2,0-2,5x τις ετήσιες πωλήσεις) τους προσεχείς μήνες. Σημαντική πιθανότητα ανάπτυξης μέσω έργων της ΔΕΗ και της Endesa Hellas. Υψηλά λειτουργικά περιθώρια (περιθώριο σε επίπεδο κερδών προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων. Υγιή θεμελιώδη, ’ευχάριστες’

οικονομικές αποδόσεις και αξιοπρεπή μερισματική απόδοση.

ΔΕΗ: Τα πράγματα αλλάζουν προς το καλύτερο καθώς όχι μόνο έγινε το πρώτο βήμα με τη σημαντική αύξηση των τιμολογίων που θα εξασφάλιζε τη χρηματοδότηση του μετασχηματισμού της εταιρίας αλλά και με το γεγονός ότι η κυβέρνηση δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μία απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και για την προσέλκυση ανεξάρτητων παραγωγών ενέργειας τώρα που η βιωσιμότητα της επένδυσής τους θα μπορούσε να διατηρηθεί.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v