ΧΑ: Από 20/1 αποσύρρονται οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου

Το ΧΑ ενημερώθηκε για την ακύρωση των 8.922.944.533 μετοχών της Τράπεζας Κύπρου, λόγω μείωσης του συνόλου του μετοχικού της κεφαλαίου, ως αποτέλεσμα των σχετικών αποφάσεων της διοίκησης. Αλλαγές στο μοντέλο διαπραγμάτευσης της Αγοράς Αξιών.

ΧΑ: Από 20/1 αποσύρρονται οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου

Κατά τη σημερινή της συνεδρίαση η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών ενέκρινε αλλαγές στο Μοντέλο Διαπραγμάτευσης της Αγοράς Αξιών, σε επίπεδο εκτελεστικών Αποφάσεων 2, 22 και 24 του ΧΑ που αφορούν στα παρακάτω θέματα:

*Εκσυγχρονισμό του Μοντέλου Ειδικής Διαπραγμάτευσης της Αγοράς Αξιών ΧΑ

* Αποτελεσματικότερο τρόπο προσδιορισμού της Τιμής Κλεισίματος των Μετοχών

* Αλλαγές στα Όρια Διακύμανσης και στις Παραμέτρους ΑΜΕΜ των Μετοχών

Σημειώνεται ότι λεπτομερής περιγραφή των αλλαγών θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου από την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017.

Επιπλέον η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών ενέκρινε την εισαγωγή προϊόντος δανεισμού επί της μετοχής «Attica Bank» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης του από 20 Ιανουαρίου 2017.

Αντίστοιχα,  γνωστοποιεί ότι την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 θα υλοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των 25.802.413 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «Trastor», σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Παράλληλα η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών ενημερώθηκε για την ακύρωση των 8.922.944.533 μετοχών της τράπεζας «Τράπεζα Κύπρου», λόγω μείωσης του συνόλου του μετοχικού της κεφαλαίου, ως αποτέλεσμα των σχετικών αποφάσεων της Τράπεζας. Συνεπεία της εν λόγω ακύρωσης του συνόλου των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών της, οι μετοχές της εν λόγω τράπεζας αποσύρονται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v