Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Καταργούνται οι κατηγορίες χαμηλής διασποράς και «προς διαγραφή»

Ποιες μετοχές μεταφέρονται στην Κύρια Αγορά του ΧΑ. Οι μετοχές των εταιριών Προοδευτική και Αττι-κατ μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης, παραμένοντας σε αναστολή διαπραγμάτευσης.

ΧΑ: Καταργούνται οι κατηγορίες χαμηλής διασποράς και «προς διαγραφή»

Από 11/12/2017, σύμφωνα με τον νέο ισχύοντα Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τις σχετικές με αυτόν αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ορίζονται τα ακόλουθα:

α) καταργούνται οι κατηγορίες διαπραγμάτευσης ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ και ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ,

β) οι μετοχές των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιριών που έως σήμερα διαπραγματεύονται στις ως άνω δύο καταργούμενες κατηγορίες, μεταφέρονται στις Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης του συνημμένου πίνακα, κατόπιν της από 06/12/2017 Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Ειδικότερα,

*Από 11/12/2017, κατόπιν απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της 06/12/2017, κατ’ εφαρμογή του νέου Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λόγω κατάργησης της Κατηγορίας Προς Διαγραφή, οι μετοχές της εταιρίας «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» (GRS184003002) μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης, παραμένοντας σε αναστολή διαπραγμάτευσης

*Από 11/12/2017, κατόπιν απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της 06/12/2017, κατ’ εφαρμογή του νέου Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λόγω κατάργησης της Κατηγορίας Προς Διαγραφή, οι μετοχές της εταιρίας «ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.» (GRS205003007) μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης, παραμένοντας σε αναστολή διαπραγμάτευσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v