ΧΑ: Στον δείκτη Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης η BRIQ

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Τρίτης 29 Μαΐου 2018

ΧΑ: Στον δείκτη Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης η BRIQ

Σε συνέχεια της μεταφοράς διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.» από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρησης θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών στους οποίους συμμετέχουν οι μετοχές της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα,

Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α.

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π» με στάθμιση 24%.

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Τρίτης 29 Μαΐου 2018

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v