Δείτε εδώ την αποκλειστική μας συνεργασία

ΧΑ: Επιθετικότερες εκροές από τους Ξένους τον Νοέμβριο

Οι Ξένοι Επενδυτές, στο σύνολό τους, εμφάνισαν εκροές της τάξης των €131,34 εκατ. Τα χαρτοφυλάκια που είχαν αξία έως 3.000 ευρώ έφθασαν στο 83,6% του συνόλου και αυτά με αποτίμηση έως 9.000 ευρώ, στο 91,9% του συνόλου.

ΧΑ: Επιθετικότερες εκροές από τους Ξένους τον Νοέμβριο

Ο Νοέμβριος αποδείχθηκε τέταρτος συνεχόμενος πτωτικός μήνας, με μηνιαίες απώλειες 1,55% για τον Γενικό Δείκτη και 13,92% για τον Τραπεζικό δείκτη.

Από την αρχή του χρόνου, ο Γενικός Δείκτης κατέγραφε απώλειες 21,45%, ο Τραπεζικός δείκτης απώλειες 46,54% και η κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. είχε μειωθεί κατά 8 δισ. ευρώ.

Μετοχή του χρηματιστηριακού 11μηνου η Τζιρακιάν, με απόδοση 1718,18%.

Σύμφωνα με το "AXIANUMBERS", οι εισροές κεφαλαίων από Ξένους Επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Νοεμβρίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές.

Οι Ξένοι Επενδυτές, στο σύνολό τους, εμφάνισαν εκροές της τάξης των €131,34 εκατ. (στα 37,28 εκατ. οι εκροές των Ξένων τον Οκτώβριο, στα 52,97 εκατ. οι εκροές τον Σεπτέμβριο και στα 14,32 εκατ. τον Αύγουστο).

Οι Έλληνες Επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €131,33 εκατ. (οι εισροές από τους Έλληνες στα 37,23 εκατ. τον Οκτώβριο, στα 52,96 εκατ. τον Σεπτέμβριο και στα 14,33 εκατ. τον Αύγουστο).

Η κεφαλαιοποίηση

Η κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €36,43 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €36,83 δισ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 1,1%. Στο ίδιο διάστημα, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε μηνιαίες απώλειες 1,55% και η διαφορά προκύπτει από την "αμυντικότερη" συμπεριφορά των μη Τραπεζικών blue chips.

Η συμμετοχή των Ξένων Επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής Αγοράς ανήλθε σε 65,1%, έναντι 65,5% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 0,6%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (720,13 εκατ. ευρώ, ή 2,0%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής Αγοράς, η συμμετοχή των Ξένων Επενδυτών ανήλθε σε 63,8%, παρουσιάζοντας σταθεροποιητικές τάσεις συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα τέλη Οκτωβρίου, η συμμετοχή του ΤΧΣ στην συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. υπολογιζόταν στο 2,6%, ή σε 972,11 εκατ., που σημαίνει ότι μόνο μέσα στον Νοέμβριο το ΤΧΣ "έγραψε" λογιστικές υποαξίες της τάξης των 250 εκατ. ευρώ (!)

Οι Έλληνες Επενδυτές στο τέλος Νοεμβρίου κατείχαν το 36,1% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α., έναντι 36,2% τον Οκτώβριο και τον Σεπτέμβριο και 36% τον Αύγουστο.

Οι συναλλαγές

Η αξία συναλλαγών του Νοεμβρίου 2018 έφτασε τα €1.336,05 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 22,7% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.089,11 εκατ. Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2017 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.116,70 εκατ., σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 19,6%.

Οι Ξένοι Επενδυτές, τον Νοέμβριο 2018, πραγματοποίησαν το 54,9% των συναλλαγών (σε σχέση με το 59,9% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Νοέμβριο του 2017 είχαν πραγματοποιήσει το 57,3% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες Επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Νοέμβριο πραγματοποίησαν το 14,0% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 15,5% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 17,6% των συναλλαγών).

Οι Μερίδες

Ο αριθμός των ενεργών Μερίδων για το μήνα Νοέμβριο, ανήλθε στις 17.131 (το υψηλότερο νούμερο των τελευταίων 6 μηνών), έναντι 16.525 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Νοέμβριο του 2017 ο αριθμός των ενεργών Μερίδων ανήλθε στις 15.556).

Από τις 17.131 ενεργές Μερίδες, οι 16.568 αφορούσαν Ημεδαπούς Επενδυτές, οι 462 Χώρες ΕΕ εκτός Ελλάδας, οι 96 Χώρες εκτός ΕΕ και οι 5 Λοιπούς Επενδυτές.

Τον Νοέμβριο 2018 δημιουργήθηκαν 618 νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 621 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Από τις 618 νέες Μερίδες, οι 405 αφορούσαν Έλληνες Επενδυτές (394 Φυσικά Πρόσωπα και 11 Νομικά Πρόσωπα) και οι 213 αφορούσαν Ξένους Επενδυτές (30 Φυσικά Πρόσωπα και 183 Νομικά Πρόσωπα).

Απενεργοποιήθηκαν 156 Μερίδες.

Το 71,3% των Μερίδων είχε 1 Χειριστή, το 19,39% 2 Χειριστές, το 5,9% 3 Χειριστές, ενώ το 3,41% των Μερίδων είχε περισσότερους από 3 Χειριστές.

Τα χαρτοφυλάκια

Τα χαρτοφυλάκια που είχαν μόνο μία μετοχή έφθασαν στο 50,77%. Από 2 - 5 μετοχές στο 39,13%. Από 6 - 10 μετοχές στο 7,19% και περισσότερες από 10 μετοχές στο 2,91%.

Τα χαρτοφυλάκια που είχαν αξία έως 3.000 ευρώ έφθασαν στο 83,6% του συνόλου και τα χαρτοφυλάκια που είχαν αποτίμηση έως 9.000 ευρώ, στο 91,9% του συνόλου.

Τέλος, τα χαρτοφυλάκια που είχαν αποτίμηση υψηλότερη του 1 εκατ. ευρώ στο τέλος Οκτωβρίου, έφθασαν στο 0,42% του συνόλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα "μεγάλα" χαρτοφυλάκια (> 1 εκατ.) στο τέλος Αυγούστου ήταν στο 0,45% του συνόλου, στο τέλος Σεπτεμβρίου στο 0,43% του συνόλου και στο τέλος Οκτωβρίου στο 0,42% του συνόλου.

Θανάσης Σταυρόπουλος t.stavropoulos@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus