Γιατί παραμένει «neutral» για τις τράπεζες η Mediobanca

Ξεκινά κάλυψη των ελληνικών τραπεζών με σύσταση «neutral» η Mediobanca Securities. «Κλειδί» για τη συνέχεια η συστημική λύση για τα «κόκκινα» δάνεια. Οι τιμές-στόχοι και γιατί αποτελεί ασφαλέστερο bet η Alpha.

Γιατί παραμένει «neutral» για τις τράπεζες η Mediobanca

Με συστάσεις «neutral» ξεκίνησε την κάλυψη των Alpha Bank, Εθνικής Τράπεζας και Τράπεζας Πειραιώς η Mediobanca Securities.

Ο ιταλικός οίκος θέτει τιμή-στόχο στο 1,45 ευρώ για την Alpha, στο 1,65 ευρώ για την Εθνική και στο 1,30 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς.

Όπως αναφέρει, οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται ακόμη χρόνο και πόρους για να αποκαταστήσουν την υγεία και την κερδοφορία τους. Στην παρούσα φάση, διαπραγματεύονται σε επίπεδα αντίστοιχα των ιταλικών τραπεζών την περίοδο 2008-2013, που σημαίνει ότι οι αγορές θέτουν ένα ασφαλιστικό premium για ρίσκα που είναι δύσκολο να αποτιμηθούν.

Η άσκηση για τα «κόκκινα» δάνεια

Όπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, με βάση τον στόχο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 10%, υποδηλώνοντας μειώσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους και το κόστος ρίσκου και περιλαμβάνοντας πρόσθετες περικοπές κόστους, η αναπροσαρμοσμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) διαμορφώνεται στο 6,5% για την Alpha, στο 5,2% για την Πειραιώς και στο 2,5% για την Εθνική.

Υποθέτοντας ένα κόστος ιδίων κεφαλαίων 12% μετά το «ξεκαθάρισμα», ο οίκος εκτιμά ότι η αποτίμηση της Alpha και της Πειραιώς περιλαμβάνει ήδη το 85% και το 50% αντίστοιχα των εκτιμώμενων πρόσθετων κεφαλαίων που απαιτούνται για τη μείωση του δείκτη NPE στο 10%, ενώ η αγορά δεν αποτιμά το σχετικό ρίσκο για την Εθνική.

Σύμφωνα με τη Mediobanca, από τη μία πλευρά, η λειτουργική κερδοφορία των τραπεζών απορροφάται από τη διαδικασία μείωσης του ρίσκου και υπάρχει αβεβαιότητα για τον χρόνο και τους πόρους που θα απαιτηθούν για να ολοκληρωθεί.

Από την άλλη, οι προτεινόμενες λύσεις (με την bad bank και τις κρατικές εγγυήσεις) θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις τράπεζες να επιταχύνουν τη διαδικασία μείωσης του ρίσκου και την αποκατάσταση της κερδοφορίας, μειώνοντας παράλληλα τις ανάγκες πρόσθετων κεφαλαίων.

Ωστόσο, η ορατότητα για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση είναι περιορισμένη και επιβάλλει προσεκτική στάση, εξού και οι συστάσεις neutral.

Πώς θα προσελκύσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον

Η έγκριση μιας συστημικής λύσης για τα κόκκινα δάνεια θα μπορούσε να αποκαταστήσει το ενδιαφέρον των επενδυτών για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της μείωσης του ρίσκου και στην αποκατάσταση της κερδοφορίας.

Σε αυτό το ενδεχόμενο, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η Αlpha Βank θα προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς θα επωφεληθεί από τέτοιες πρωτοβουλίες, δεδομένου του υψηλού δείκτη NPEs προ προβλέψεων, της σχετικά ισχυρής κεφαλαιακής θέσεις και δεδομένου ότι εκτιμάται ότι στα τρέχοντα επίπεδα τιμών της μετοχής αποτιμάται ήδη το 85% των απαιτούμενων κεφαλαίων για τη μείωση του δείκτη NPEs στο 10%.

Απουσία κάποιας συστημικής λύσης για τα κόκκινα δάνεια, η καλύτερη θέση της Εθνικής στην ποιότητα ενεργητικού (χαμηλότερος δείκτης NPEs και υψηλότερος δείκτης κάλυψης) λογικά κυριαρχεί.

Τέλος, η Τράπεζα Πειραιώς δείχνει να χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ενισχύσει τα κεφάλαιά της αλλά εμφανίζει καλύτερη κερδοφορία.

Όπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, η Alpha αποτελεί την ασφαλέστερη επιλογή, καθώς εμφανίζει τα υψηλότερα κεφαλαιακά «μαξιλάρια» έναντι των απαιτήσεων και η Τράπεζα Πειραιώς τα χαμηλότερα.


Γιώργος Φλώκας flokas@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v