Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Στο 65,5% μειώθηκε το ποσοστό των ξένων τον Αύγουστο

Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €47,30 δισ., μειωμένη κατά 2,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η Συνολική αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €1,38 δισ

ΧΑ: Στο 65,5% μειώθηκε το ποσοστό των ξένων τον Αύγουστο

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου τον Αύγουστο -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 65,5% παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,2% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Axianumbers.

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Αυγούστου 2019. Τον Αύγουστο 2019 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

• Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €47,30 δισ., μειωμένη κατά 2,9% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η μείωση αγγίζει το 2,9%.

• Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Αυγούστου, ήταν λιγότερες από τις εκροές.

• Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 67,9% έναντι 68,0% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 0,1%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.648,69 εκατ. ευρώ ή 3,5%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 65,5% παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,2% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.

Συνολική αξία συναλλαγών €1,38 δισ. (μειωμένη κατά 20,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 72,8% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

• Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 650.325.108 τεμάχια καταγράφοντας μείωση 16,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (778.712.269 τεμάχια) και αύξηση 53,5% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2018 (423.634.646 τεμάχια).

• Οι ξένοι επενδυτές τον Αύγουστο 2019 πραγματοποίησαν το 50,3% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

20,14 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 28,66 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

• 626 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 1.117 τον προηγούμενο μήνα).

• Απώλειες της τάξης του 3,5% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Η Αξία Συναλλαγών του Αυγούστου 2019 έφτασε τα €1.382,98 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 20,1% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.731,31 εκατ. Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2018 που η αξία συναλλαγών ήταν €800,55 εκατ., σημειώθηκε άνοδο της τάξης του 72,8%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Αυγούστου 2019 ήταν €70,26 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€82,47 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€36,39 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Αύγουστο 2019 ανήλθε στις 20.135 έναντι 28.661 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Αύγουστο του 2018 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 13.896).

Τον Αύγουστο 2019 δημιουργήθηκαν 626 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 1.117 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €47,30 δισ.. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €48,70 δισ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 2,9% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €41,17 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 14,9%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Αύγουστο 2019 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των €-25,01 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€18,42 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€9,71), Οργανισμούς Ε.Ε. (€5,19) και Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες και Ατομικές Επιχειρήσεις (€1,81), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€31,01), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€20,16) και Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€8,98).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €25,02 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€4,80) και Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες και Ατομικές Επιχειρήσεις (€1,97), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€13,37), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€9,29), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€5,33) και Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€2,44).

Οι ξένοι επενδυτές τον Αύγουστο 2019 πραγματοποίησαν το 50,3% των συναλλαγών (σε σχέση με το 48,7% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Αύγουστο του 2018 είχαν πραγματοποιήσει το 60,7% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Αύγουστο 2019 πραγματοποίησαν το 24,0% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 26,9% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 15,3% των συναλλαγών).

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v