Φορολογική ανάσα για Αμοιβαία Κεφάλαια, ΑΕΕΧ και ΑΕΕΑΠ

Μείωση φορολογικής επιβάρυνσης λόγω επιστροφής στο καθεστώς που ίσχυε πριν τον Ιούνιο του 2016 και εξαιτίας του χαμηλού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ποιοι είναι οι συντελεστές επιβάρυνσης ανά κατηγορία.

Φορολογική ανάσα για Αμοιβαία Κεφάλαια, ΑΕΕΧ και ΑΕΕΑΠ

Ανακούφιση στους εγχώριους θεσμικούς επενδυτές προκαλεί η διάταξη του φορολογικού νομοσχεδίου που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση, καθώς ικανοποιείται το σχετικό αίτημα του κλάδου για επιστροφή στο προ του 2016 επίπεδο φορολογίας, επιβεβαιώνοντας τα όσα έγραψε πρόσφατα το Euro2day.gr.

Ειδικότερα, μετά και την τρέχουσα κυβερνητική παρέμβαση, τα αμοιβαία κεφάλαια, οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) και οι ΑΕΕΑΠ θα εξακολουθήσουν να φορολογούνται με ποσοστό επί του συνολικού τους ενεργητικού και συγκεκριμένα:

Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων: Το 10% του αθροίσματος του εκάστοτε βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ συν 0%.

Α/Κ Ομολογιακά: Το 10% του αθροίσματος του εκάστοτε βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συν 0,25%.

Α/Κ Μεικτά: Το 10% του αθροίσματος του εκάστοτε βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συν 0,50%.

Α/Κ Μετοχικά: Το 10% του αθροίσματος του εκάστοτε βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συν 1%.

ΑΕΕΧ: Το 10% του αθροίσματος του εκάστοτε βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συν 1%.

ΑΕΕΑΠ και Α/Κ Ακινήτων: Το 10% του αθροίσματος του εκάστοτε βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συν 1%.

Παράδειγμα: Στην περίπτωση των ΑΕΕΑΠ η φορολόγηση διαμορφώνεται σε 10% x (EKT + 1%) και επειδή το τρέχον επιτόκιο της ΕΚΤ είναι μηδενικό, σε 0,1%.

Η τομή του νέου νόμου είναι ότι καταργεί τους ελάχιστους συντελεστές φορολόγησης των θεσμικών χαρτοφυλακίων (πχ για τις ΑΕΕΑΠ ήταν 0,75%) και έτσι θα μειωθεί δραστικά η τρέχουσα φορολόγηση και θα αρθεί μια σειρά αντικινήτρων που αντιμετώπιζαν οι ελληνικές εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τις αντίστοιχες του εξωτερικού.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v