Γεμίζει το… οπλοστάσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σε στενότερο «μαρκάρισμα» των διοικήσεων που θέλουν να παραβούν την ουσία του νόμου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης φέρνει η χθεσινή τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Τα νέα θεσμικά εργαλεία και οι προθέσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Γεμίζει το… οπλοστάσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Αυξημένες αρμοδιότητες, οι οποίες είναι σε θέση να προλάβουν ή και να διορθώσουν πολύ γρηγορότερα καταστάσεις που ζημιώνουν τις εισηγμένες εταιρείες και τους μέτοχους μειοψηφίας, δίνει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τροπολογία που κατατέθηκε χθες προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Ειδικότερα, η χθεσινή τροπολογία δίνει το δικαίωμα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

Πρώτον, να υποχρεώνει τις εισηγμένες εταιρείες να συγκαλούν Εκτακτη Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που αυτές δεν τηρούν τους κανόνες της Εταιρικής Διακυβέρνησης. «Δεν θέλουμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση με τις εισηγμένες εταιρείες, ωστόσο όλοι μας θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η Εταιρική Διακυβέρνηση αποτελεί πολύ σοβαρή υπόθεση σε ολόκληρη την Ευρώπη και πόσο μάλλον στην Ελλάδα, μετά και τα γνωστά περιστατικά. Δεν μπορεί να ζητούμε από τους ξένους να επενδύσουν στη χώρα μας και εμείς από την πλευρά μας να πάσχουμε σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Κάτι τέτοιο αυξάνει κατακόρυφα τον επενδυτικό κίνδυνο», αναφέρουν κύκλοι προσκείμενοι στην ηγεσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, συμπληρώνοντας:

«Ήδη βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τις εισηγμένες εταιρείες προκειμένου να ξεκαθαρίσουμε τυχόν ασάφειες και παρεξηγήσεις του θεσμικού πλαισίου, π.χ. στο ζήτημα των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Γνωρίζουν επαρκώς το αντικείμενο και το πόσο πραγματικά ανεξάρτητα είναι τα μέλη, όπως ορίζει ο νόμος;».

Στην ουσία, σε περίπτωση που υπάρξουν εισηγμένες εταιρείες οι οποίες δεν θα συμμορφωθούν με τις υποδείξεις, τότε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα μπορεί να συγκαλεί γενικές συνελεύσεις, προκειμένου:

α) Να αλλάξουν τα μέλη του Δ.Σ. που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.

β) Σε κάθε περίπτωση, οι μέτοχοι μειοψηφίας να ενημερώνονται για τη στάση των διοικήσεων των εταιρειών τους και να πράξουν αναλόγως. Κάτι τέτοιο προφανώς θα αποτελεί δυσφήμιση για τον τρόπο λειτουργίας των συγκεκριμένων εταιρειών.

Και δεύτερον, να μπορεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ζητά μέσω της δικαστικής οδού τον διορισμό προσωρινής διοίκησης και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για τη μερική ή συνολική προσωρινή αντικατάσταση του διοικητικού συμβουλίου ή μελών αυτού, σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι έλλειψης διοίκησης, παρακώλυσης διαχειριστικού ελέγχου και βάσιμες υπόνοιες ότι η παραμονή μέλους του διοικητικού συμβουλίου στην εταιρεία θα συνιστούσε απειλή για την ομαλή λειτουργία και αξιοπιστία της αγοράς ή/και τα συμφέροντα των επενδυτών.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές προσκείμενες στη διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, «το μέτρο αυτό θα εφαρμόζεται σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δεν θα οδηγηθούμε σε υπερβάσεις και γι' αυτό η τροπολογία μιλάει για την ύπαρξη βάσιμων υπονοιών και όχι απλά υπονοιών».

Η υπόθεση ξεκίνησε με την περίπτωση της Creta Farm, όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιχείρησε να παρέμβει άμεσα, πλην όμως κατάλαβε ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρεπόταν από το θεσμικό πλαίσιο. Με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο, μια παρέμβαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα επιτάχυνε κατά πολύ την όλη διαδικασία αλλαγής διοικητικού συμβουλίου και κάτι τέτοιο θα είχε αποβεί προς όφελος όλων των πλευρών: των μετόχων, των εργαζομένων, των πιστωτών και κυρίως της ίδιας της εταιρείας».

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v