Δικαίωμα «παύσης» διοικήσεων αποκτά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή δίνει στην ΕΚ το δικαίωμα να ζητά την σύγκλιση Γενικών Συνελεύσεων αλλά και να διορισμό προσωρινής διοίκηση και λήψη ασφαλιστικών μέτρων για αντικατάσταση του ΔΣ. Στο στόχαστρο η Folli Follie.

Δικαίωμα «παύσης» διοικήσεων αποκτά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το δικαίωμα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ζητά από εισηγμένες εταιρειών τη σύγκληση γενικής συνέλευσης, δίνει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Παράλληλα, επιτρέπει στην ΕΚ να ζητά το διορισμό προσωρινής διοίκησης και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για την μερική ή συνολική προσωρινή αντικατάσταση του διοικητικού συμβουλίου ή μελών αυτού, σε περίπτωση που συντρέχει/χουν:

(i) έλλειψη διοίκησης, εταιρίας με μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή με μετοχές που έχουν ενταχθεί προς διαπραγμάτευση σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, ή (ii) παρακώλυση, από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, διενεργού μενού διαχειριστικού ή άλλου ελέγχου ή (iii) βάσιμες υπόνοιες ότι η παραμονή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στην εταιρία θα συνιστούσε απειλή για την ομαλή λειτουργία και αξιοπιστία της αγοράς ή/και τα συμφέροντα των επενδυτών.

Aπό την εφαρμογή των ανωτέρω εξαιρούνται τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό ή από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως προβλέπει η τροπολογία, το έργο της προσωρινής διοίκησης συνίσταται αποκλειστικά στη διενέργεια των αναγκαίων διαχειριστικών πράξεων για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της εταιρίας μέχρι την εκλογή διοικητικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση και/ ή την επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσής της με βάση το δίκαιο που τη διέπει.

Στο στόχαστρο η Folli Follie

Σύμφωνα με το Χρήστο Σταϊκούρα η ρύθμιση έχει ειδικό στόχο το ξήλωμα της διοίκησης της Folli Follie και μίλησε για «παράδειγμα εμπαιγμού του θεσμικού πλαισίου». 

«Η ρύθμιση στοχεύει στην εύρυθμη λειτουργία, την αξιοπιστία και την προάσπιση των επενδυτών και της εθνικής οικονομίας» σημείωσε. Επεσήμανε δε πως σε «έκτακτες περιπτώσεις η κεφαλαιαγορά έχει δυνατότητα να ζητά από εισηγμένη εταιρεία σύγκλιση μετόχων της με όρους που γίνονται σήμερα για μετόχους μειοψηφίας και να ζητά από δικαστήριο τον ορισμό προσωρινής διοίκησης. Αυτές οι ειδικές προβλέψεις γίνονται για απολύτως αναγκαίους λόγους. Ενεργούμε αποφασιστικά. Οι προβλέψεις δεν αποτελούν παρέμβαση στην λειτουργία των εταιριών».

 

* Δείτε την τροπολογία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v