Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μοτοδυναμική: Από 7/7 η καταβολή μερίσματος €0,019/μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η 01.07.2020.

Μοτοδυναμική: Από 7/7 η καταβολή μερίσματος €0,019/μετοχή

Η «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»  γνωστοποιεί ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας που έλαβε χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης την 26η Ιουνίου 2020, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η διανομή στους μετόχους μερίσματος για τη χρήση 2019 585.000 ευρώ, ήτοι η διανομή μερίσματος ευρώ 0,02 ευρώ ανά μετοχή σε πλήθος 29.250.000 μετοχών.

Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013 όπως ισχύει, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος εκ ποσοστού 5% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρίας θα ανέλθει σε ευρώ 555.750 ευρώ, ήτοι 0,0190 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») την 02.07.2020 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων-record date).

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η 01.07.2020 και η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα γίνει την 07.07.2020, από την πληρώτρια Τράπεζα «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v